Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 24 augusti 2020

Dagens ämnen: Detaljplan och exploateringsavtal för Älta centrum, principöverenskommelser för Saltsjöbadens centrum och Ormingeplan, nya fotbollsplaner i Källtorp, fortsatt krisledningsarbete i regionen och kommunen, konstgräs på Fisksätra IP och Rustas tak, Funkisfestival, förmånscyklar, sommargåva, distansarbete och tema internkontroll för ledningsgruppen.

KSSU 25 augusti

Stadsdirektör Lena Dahlstedt hälsade välkomna och lämnade nästen direkt över ordet till Stadsbyggnadsdirektör Katarina Wåhlin Alm. Hon berättade att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 25 augusti 2020 ska ta ställning till detaljplanen för Älta centrum, med 950 bostäder och 8 000 kvadratmeter lokaler, samt ett exploateringsavtal med Wallenstam, som ska utveckla större delen av området.

KSSU ska även besluta om två principöverenskommelser, där kommunen kommit överens om intentionerna för utveckling av bostäder och handel i Saltsjöbadens centrum, utanför det nuvarande centrumpområdet, och på Ormingeplan, på den nuvarande parkeringen i Orminge centrum.

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman berättade om kommunens arrendeavtal med Herman Petersen Fideikommiss AB, som möjliggör byggande av två fotbollsplaner i Källtorp, intill Ältavägen alldeles i närheten av Hellasgården. Om alla andra nödvändiga beslut fattas som planerat kan planerna öppna för spel till våren 2022.

Läs alla handlingar till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott här

Fortsatt krisledningsarbete

Mats Bohman informerade även om kommunens krisledningsarbete, som han ansvarar för att samordna. Samverkan Storstockholmsregionen fortsätter varje vecka med samordningsmöten med anledning av pandemin. Kommunens egna krisledningsgrupper, den övergripande och den operativa, som leds av Henrik Ahl, fortsätter också med möten nu varannan vecka.

Konstgräs i Fisksätra

Kultur-och fritidsdirektör Anders Mebius berättade om att Fisksätra IP äntligen har fått konstgräs på sin fotbollsplan, vilket ger mellan 300 och 400 procent högre kapacitet är det tidigare naturgräsunderlaget. Han berättade också om två nya femspelarplaner på Rustas tak vid Skvaltan. Båda anläggningarna är bokningsbara för Nackas föreningar. Även Skuru IP ska få konstgräs på sin fotbollsplan. Läs mer om Fisksätra IP här

Funkisfestival i kväll

Robert Östling, verksamhetschef för daglig verksamhet, berättade om Funkisfestivalen, som är en musiktävling för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Finalen sänds på youtube i kväll kl 18.30 och Nacka representeras av Daniel Vidberg med sången ”Carina”. Läs mer om hur du kan se finalen och rösta här.

Förmånscykel och sommargåva

Personaldirektör Elisabeth Carle bjöd in kommunens medarbetare att titta på förmånscyklar tisdagen den 25 augusti mellan kl 11 och 18 på parkeringen utanför stadshuset. Hittills har 830 av kommunens medarbetare beställt en förmånscykel, sedan erbjudandet först lanserades. Läs mer om erbjudandet här

Elisabeth Carle påminde också om att det är hög tid att utnyttja din sommargåva, ett presentkort på 500 kronor, om du inte redan gjort det. 31 augusti är sista dagen att kvittera ut gåvan via Wellnet. Läs mer om sommargåvan här

Fortsatt rekommendation: distansarbete

Brita Rösblad, enhetschef för digitaliseringsenheten, berättade att det under hösten kommer flera utbildningar som för alla som vill och behöver arbeta mer digitalt. Redan nu finns lathundar, manualer och tips på nacka.se. Läs tipsen för distansarbete här

Lena Dahlstedt påminde om att kommunen rekommenderar fortsatt arbete på distans, efter samråd med närmaste chef, och om arbetsuppgifterna tillåter det. Om gruppen eller teamet behöver det kan det vara nödvändigt att träffas. Den som har sjukdomssymptom ska stanna hemma, och testa sig om man misstänker Covid-19. För den som kan arbeta på distans men inte har en lämplig miljö hemma finns även andra platser att sitta på. Tala med din chef vid behov! Den som behöver resa till jobbet bör undvika kollektivtrafik, särskilt i rusningstid. Cykla eller gå, eller samåkning kan vara lämpliga alternativ.

Internkontroll för ledningsgruppen

I eftermiddag har koncernledningsgruppen en temaworkshop om internkontroll. Det är en del av planering och förberedelse för ett mer utvecklat internkontrollarbete som alla nämnder och verksamheter ska genomföra under hösten.

Sidan uppdaterades: