Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 21 september

Verksamhetsutskott och arbetsutskott på tisdag med bland annat Mål och budget och rapport om samarbete med civilsamhället, ministerbesök i Fisksätra, kvalitetssamtal med alla Nackas skolor, medarbetarundersökning, samt kommunikation och kundservice teman för koncernledningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 22 sep

Verksamhetsutskottet tar bland annat upp tertialbokslutet. Här finns handlingar till verksamhetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 sep

Arbetsutskottet har ett 15-tal ärenden, med coronaläget som en viktig punkt. Det är fortfarande begränsad smittspridning i Nacka. Krisledningsgruppen fortsätter träffas varannan vecka. Arbete med Mål och budget pågår och blir förhoppningsvis färdigt att behandlas i arbetsutskottet för att sedan komma vidare till alla utskott och nämnder.

Arbetsmarknadsdirektör Frida Plym Forshell berättade att en rapport om samarbete med civilsamhället tas upp som informationsärende.

Här finns handlingar till arbetsutskottet

Ministerbesök i fredags

Arbetsmarknadsdirektör Frida Plym Forshell och kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius tog den 18 september emot kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och ansvarig för arbete mot segregation. Ministrarna besökte Fisksätra Folkets hus för att få veta mer om hur Nacka arbetar för integration och mot segregation, med fokus på idrott och kultur.

Anders Mebius berättade bland annat för ministrarna om kundval kulturskola, där alla barn i Nacka kan gå i kulturskola utan köer. Upphandling av bibliotek och fritidsgårdar. 99 % av besökarna på biblioteken är ganska eller mycket nöjda.

Ministrarna besökte även Guds hus – ett samarbete och gemensam plats för svenska kyrkan, katolska kyrkan och muslimska föreningen i Fisksätra. Läs mer om besöket här

Kvalitetssamtal med alla Nackas skolor

Utbildningsdirektör Susanne Nord berättade om kvalitetssamtal som ska genomföras med 155 förskolor och skolor under hösten. Alla dialogerna ska sammanfattas i en kvalitetsanalys som kommer i februari. Nackas skolor har mycket goda resultat. 95,3 % av alla elever i Nacka klarar gymnasiebehörighet. Läs mer om skolresultaten här

Medarbetarundersökning

Hittills har 22 procent av alla medarbetare svarat. Alla andra uppmanas att svara så snart ni kan!

Koncernledningen

I eftermiddag har koncernledningen temamöte med två ämnen: kommunikation och kundservice.

Sidan uppdaterades: