Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 26 oktober

Mål och budget, kommunstyrelsesammanträde i eftermiddag med många remissvar, fastighetsförsäljningar, samt e-utbildning om bättre möten på distans.

Mål och budget

Budgetchef Annika Rainer berättade att förutsättningarna har förbättrats jämfört med i våras. Skatteintäkterna har inte sjunkit så mycket som befarat; verksamheterna har varit återållsamma och kommunen har fått ökade statsbidrag. Alliansens budgetförslag innehåller satsningar på bland annat äldreomsorg, social omsorg och skola. Man ökar också de ekonomiska reserverna och föreslår en skattesänkning med 20 öre. Verksamheterna får en ökning av sin budget med 164 miljoner jämfört med förra året, varav 106 går till volymökningar, 58 till satsningar och besparingar. Stora checkökningar till hemtjänst, särskilt boende, förskola och skola samt grundläggande vuxenutbildning och sfi. Läs hela ärendet om Mål och budget här

Möte i kommunstyrelsen kl 15.00

Sammanlagt 20 ärenden, varav flera remissärenden: Arbetsmarknadsdirektör Frida Plym Forshell berättade om en utredning om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Utredningen konstaterar att kommuner redan tar ett stort ansvar. Nacka framför att utredaren blandar samman kommunens befogenheter att agera på arbetsmarknadspolitiska området och statens möljighet att träffa avtal med kommuner om att göra detta. Nacka framför också att staten alltid bör utge ersättning till kommuner som utför arbete inom det statliga området. Här finns remissvaret om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiken

Social- och äldredirektör Karin Kollberg informerade om ett yttrande till Socialdepartementet om en LSS-utredning där Nacka bland annat tillstyrker att staten ska ha hela ansvaret för personlig assistans. Däremot anser Nacka inte att ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvården och kommunen är oklar eller behöver ses över. Här finns Nackas remissvar om LSS-utredningen

Kommunen yttrar sig även om en samverkansöverenskommelse om Stockholms ungdomsmottagningar, som Nacka anser ska antas. Här finns remissvaret om ungdomsmottagningarna

Utbildningsdirektör Susanne Nord informerade om Nackas svar på en stor utredning om att stärka kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. Nacka vänder sig särskilt mot två av utredningens förslag. Enligt Nackas remissvar är det huvudmännen som är bäst lämpade att planera, genomföra och utvärdera verksamheten och det finns redan tillräckligt regelverk och styrdokument. Den andra delen handlar om att utredningen föreslår etableringsstopp för pedagogisk omsorg, vilket Nacka vänder sig emot eftersom det enligt yttrandet skulle innebära ett alltför stort ingrepp i föräldrarnas valfrihet. Här finns Nackas svar på utredningen om kvalitet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman informerade om att kommunen säger nej till en utredning från Miljödepartementet som föreslår kommunalt ansvar för att hantera returpapper. Här finns Nackas remissvar om returpapper

Fastighetsförsäljningar

Mats Bohman informerade också om kommunens strategi för markägande, där strategiskt viktig mark ska ägas eller eventuellt förvärvas av kommunen. Övrig mark ska säljas. Två villatomter i Skuru och en fastighet i Älta förbereds nu för att säljas. Här finns ärendet om villatomter i Skuru Här finns ärendet om fastigheten i Älta

E-utbildning om bättre möten på distans

Marie Rotkirch, digital strateg från digitaliseringsenheten, uppmanar alla anställda att hålla utkik i sina mailkorgar från nästa vecka. Då kommer det första av fyra planerade utskick om en e-utbildning om bättre möten på distans. Här kan du läsa mer om arbete på distans

Slutord

Mindre ledningsgrupper i eftermiddag. Denna vecka är det höstlov. Det märks i trafiken men inte i matsalen i stadshuset. Kom ihåg att hålla avstånd!

Sidan uppdaterades: