Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny organisation för arbetsmarknadsfrågor, överförmyndarprocess och Fisksätraakademin

Från och med den 1 januari 2021 organiseras arbetsmarknadsfrågor, överförmyndarprocess och Fisksätraakademin på ett nytt sätt, och flera direktörer i kommunen får utökade uppdrag.

– Det här beslutet är ett sätt att fortsätta effektiviseringen av kontorsorganisationen inom ramen för ”växa utan att växa”, säger Lena Dahlstedt. Det finns många positiva synergieffekter som kan göras när verksamheter som har nära koppling till varandra kan ligga under samma process.

Från den 1 januari kommer utbildningsdirektör Susanne Nord att ta över processägaransvar för arbetsmarknadsprocessen med nämndansvar för arbets- och företagsnämnden. Hon tar också över personalansvaret för enhetscheferna på arbets- och företagsenheten och etableringsenheten. I hennes ansvar ingår också att driva utvecklingsarbetet vidare med högre utbildning i Nacka (Vercity), inklusive Vinnovaprojektet Edtest. Susannes nya befattning blir utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Stadsjurist Sidrah Schaider tar över processägaransvaret för överförmyndarprocessen och nämndansvar för överförmyndarnämnden. I ansvaret ingår att hon tar över personalansvar för enhetschefen för överförmyndarenheten. Sidrah utses till nämnddirektör, utöver hennes befattning som stadsjurist.

Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius tar över det samordnande ansvaret för Fisksätraakademin, det lokala nätverket i Fisksätra med aktörer från bland annat civilsamhället. Han får också ett ansvar för att utveckla samordningen av samarbetet med civilsamhället.

Mot bakgrund av den nya ansvarsfördelningen för dessa direktörer så kommer den nuvarande befattningen arbetsmarknadsdirektör att upphöra.

Sidan uppdaterades: