Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 8 februari

Avveckling av Hästhagens förskola, ombyggnation av Nacka seniorcenter Talliden, framtidsfonder i Nacka, utvärdering av kommunens hantering av coronapandemin, hälsosatsningar för Nackas medarbetare och bra resultat i medarbetarundersökningen och i SCB:s medborgarundersökning.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts sammanträde 9 februari

På kommunstyrelsens verksamhetsutskott behandlas bland annat ett ärende om att avvecka Hästhagens förskola. Einar Fransson, produktionsdirektör för Välfärd skola, berättade att antal barn på förskolan beräknas minska rejält till hösten. Då prognosen visar att antal barn heller inte kommer att öka de närmaste åren föreslås Hästhagens förskola att avvecklas.

Ett annat ärende handlar om att bygga om Nacka seniorcenter i Talliden, Finntorp. Annette Böe, produktionsdirektör på Välfärd samhällsservice, berättade att målet är att få fler platser, fräscha lokaler och bättre möjlighet för dagverksamhet. Om beslut fattas planeras ombyggnaden att starta våren 2022 och pågå under första halvåret 2023.

Läs kommunstyrelsens verksamhetsutskotts handlingar här.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 9 februari

Henrik Ahl, stabschef på stadsledningskontoret, berättade om ett ärende som behandlar att Nacka kommer att inrätta fyra stycken framtidsfonder samt hur ansökning och beslut kring initiativen som kommer in föreslås gå till.

Ett annat ärende som går upp handlar om att det har gjorts utvärderingar av hur kommunen har hanterat coronapandemin. Utvärderingarna visar att Nacka kommun har hanterat krisen på ett bra sätt och att vi bland annat har lärt oss nya digitala arbetssätt, nya samverkansformer över verksamhetsgränserna och vikten av genomtänkt internkommunikation.

Även ett ärende om SCB:s medborgarundersökning kommer att behandlas. Jörn Karlsson, ekonomi- och finansdirektör, berättade att attitydundersökningen med 630 Nackabor i åldrarna 15 till 84 år, fick bättre resultat än på många år. I undersökningen svarar Nackaborna på frågor om Nacka som plats att leva och bo på, kommunens verksamheter samt inflytande på beslut och verksamheter.

Elisabeth Carle, personaldirektör, berättade att även medarbetarundersökningen har ett fantastiskt resultat. Den visar bland annat att våra chefer har blivit bättre på att kommunicera men att vi behöver bli bättre på att fånga upp saker som hamnar mellan stolarna. Elisabeth uppmanar oss att föra dialog om resultaten.

Läs kommunstyrelsens arbetsutskotts handlingar här.

Aktuellt om coronapandemin

Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör, berättade att smittspridningen och antal inlagda på sjukhus har gått ner. Gymnasieungdomar kan nu träna på våra fritidsanläggningar men det råder fortfarande sträng avrådan från att besöka äldreboenden. Ökad trängsel på restauranger och andra platser har uppmärksammats av inspektörer. Med uppmaning om att fortsätta hålla i och hålla ut och att vaccinera sig när möjlighet ges.

Hälsosatsningar

I samband med Alla hjärtans dag organiseras en hälsovecka den 8-12 februari för Nacka kommuns medarbetare, med smarta hälsotips, föredrag och ett särskilt tema varje dag. Det berättade Elisabeth Carle, personaldirektör. Läs mer om hälsoveckan.

Elisabeth gav även ett slag för We+, den sociala motionstjänsten där vi kan komma i form tillsammans med våra kollegor. En ny omgång av We+ startar nästa vecka och kommer att pågå dubbelt så lång tid som den förra. Läs mer om We+ och om hur du anmäler dig.

Workshop om stadsutveckling i koncernledningen

Lena Dahlstedt, stadsdirektör, berättade att på sitt möte i eftermiddag kommer koncernledningen att ha en workshop om stads- och fastighetsutvecklingen i Centrala Nacka. På fredag blir det chefsfrukost för alla chefer i stadshuset om bland annat våra prioriterade fokusområden och digitaliseringsprocessen där Maria Melcher, chef på bygglovsenheten, bidrar med erfarenheter från den digitala bygglovsprocessen.

Med önskan om en bra arbetsvecka då vi bryr oss extra mycket om varandra med tanke på att det är Alla hjärtans dag på söndag.

Sidan uppdaterades: