Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Stadsdirektörens e-trappmöte 6 december

Samråd för Tryckluftsfabriken i Sickla, Laga kraft för Sickla stationshus, Nu startar dagvandringar i Älta, Viable Cities Day på onsdag 8 december, Dialog om medarbetarundersökningen, Glöm inte vaccinationschecken, Fotoutställning i Fisksätra bibliotek, Vintersalongen i Nacka konsthall, Digital Lucia från stadshuset i år, Coronaläget och utvärdering av Täbybesök hos koncernledningen

VIctor Kilén inledde mötet som han ledde på distans med att konstatera att nya restriktioner kan vara på väg och att vi kanske behöver förbereda oss på att återgå till mer distansarbete igen.

Samråd för Tryckluftsfabriken i Sickla

Jerk Allvar, planarkitekt på planenheten, presenterade projektet Tryckluftsfabriken, som ska få ny detaljplan. Det är ett område i östra delen av Sickla köpkvarter som föreslås få 500 nya bostäder och tusentals nya arbetsplatser. Det som i dag till stor del är parkeringsplats ska bli tät stadsmiljö. Samrådet startade 30 november och pågår en bit in i januari. Läs mer om projektet på nacka.se/tryckluftsfabriken

Laga kraft för Sickla stationshus

Efter lång tids planarbete och en utdragen överklagandeprocess har detaljplanen för Sickla stationshus vunnit laga kraft. Det är en hög kontorsbyggnad som ska ligga vid Sickla station och bland annat innehålla nedgång till tunnelbanan. En del av arbetena som hör till tunnelbanan har redan påbörjats men nu kan det alltså fortsätta med själva byggnaden. Läs mer om Sickla stationshus här

Nu startar dagvandringar i Älta

Susanne Bohman som är verksamhetskoordinator på kundserviceenheten berättade att kommunen startar sina dagvandringar i Älta i dag. Det är en aktivitet för personer som är lediga på dagtid, till exempel pensionärer och hemmajobbare. De drar på sig "dagvandrarvästar" och skapar trygghet under eftermiddagen vid den tid då skolorna slutar, innan fritidsaktivieter har börjat och innan föräldrarna har hunnit komma hem. Tanken är att skapa gemenskap och nya kontakter, både mellan dem som dagvandrar och över generationsgränser. Promenaderna är också en hälsoskapande aktivitet i sig. Till att börja med skar dagvandringarna i Älta mellan kl 14 och 16 på måndagar. Abmitionen är att kunna utöka till fler veckodagar, och även att kunna starta fler dagvandrargrupper i i alla Nackas kommundelar. Idén kommer från Helena Edberg som är ordförande i trygghetsrådet i Älta, som också startade nattvandringar i Älta 2018.

- Nattvandring och dagvandring gör skillnad och skapar trygghet och gemenskap. Varmt välkomna att dagvandra med oss! Vi möts på kafé Söta drömmar i Älta centrum klockan 14, avslutade Susanne Bohman.

Viable Cities Day på onsdag 8 december

Projektledaren Emelie Holmström från enheten exploatering Nacka stad berättade om Viable Cities, som är ett innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. På onsdag är det Viable Cities Day, och då är det dags att teckna en avsiktsförklaring, som markerar starten på arbetet vid ett event där bland andra Mats Gerdau medverkar.

Programmet driver fram nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Syftet är att förändra städernas sätt att fungare för att uppnå klimatneutralitet. Nacka är en av 23 städer som antagits till programmet, som pågår under tre år med start hösten 2021. Vi ska bland annat ta fram ett klimatkontrakt som undertecknas av Nacka kommun, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och programmet Viable Cities. Nacka ska minska klimatutsläppen, öka vår innovationsförmåga sam tengagera medborgarna i arbetet för klimatneutralitet. Myndigheterna ska se över lagar och regler för att underlätta för kommunerna att gå före i klimatomställningen, samt skapa en plattform som underlättar finansiering och investeringar i klimatomställning. Kontraktet ska följas upp och revideras varje år. Flera av kommunens medarbetare kommer att engageras i arbetet med kontraktet. Läs mer om Viable Cities här

Dialog om medarbetarundersökningen

I år har kommunen en ny process för medarbetarundersökningen, berättade personaldirektör Elisabeth Carle. Vi ska ha dialog om resultaten under november-december. Det är viktigt att genomföra dialogen och hitta en - tre konkreta åtgärder. Vi tror att det handlar mycket om dialog. Ta upp en punkt på nästa APT för dialog och gapa inte över för mycket, utan ta tag i en sak som verkligen kan ge resultat genom att diskutera det som man verkligen kan påverka. Tidigare år har vi haft en medarbetarundersökning på hösten och följt upp den nästa höst. Nu blir det annorlunda när vi har dialog, konkreta åtgärder och uppföljning redan i feburari, då nästa undersökning ska göras. Åtgärderna ska vara inlagda i en särskild handlingsplan. Syftet med denna är att vi ska lära av varandra och kunna följa upp åtgärderna. Medarbetarundersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är en del i att skapa bra arbetsförutsättningar tillsammans.

Glöm inte vaccinationschecken

Elisabeth Carle passade också på att påminna om att vi har fått erbjudande om vaccination mot säsongsinfluensa. Logga in i Wellnetportalen och vaccinera dig gärna! Det ger skydd både för dig själv och dina kolleger. Hittills har ungefär en femtedel av oss utnyttjat erbjudandet.

Fotoutställning i Fisksätra bibliotek

Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius berättade att Fisksätra bibliotek och Stockholms länsmuseum under hösten genomfört en fototävling som fått hela 445 bidrag. Temat för tävlingen var Vardagen i Fisksätra. Vinnarna är nu utsedda och ett urval av alla bidrag visas på biblioteket i Fisksätra i en utställning som pågår fram till 31 december. Här finns vägbeskrivning och öppettider till Fisksätra bibliotek

Vintersalongen i Nacka konsthall

Anders Mebuis tog även upp Vintersalongen. Konsthall Nacka i Dieselverkstaden håller i denna tradition då ett antal verk och konstnärer med Nackaanknytning ställs ut. I år kom bidrag från 116 konstnärer och drygt 30 är utvalda. Totalt ställs 74 verk ut i Nacka konsthall. Utställingen är öppen fram till 30 januari 2022. Här finns vägbeskrivning och öppettider till Dieselverkstaden och Nacka konsthall

Digital Lucia från stadshuset i år

Patrik Grönroos från kundserviceenheten berättade att årets Luciafirande i stadshuset blir digitalt. Nacka musikklasser kommer att framträda i Nackasalen som vanligt, men framträdandet filmas och en länk skickas ut till alla medarbetare.

Coronaläget och utvärdering av Täbybesök hos koncernledningen

Eftermiddgens möte kommer att ta upp eventeulla nya restriktioner och hur vi arbetar vidre i "det nya normala", samt innehålla en utvärdering av förra vekcans kunskapsutbyte med Täby kommun.

Sidan uppdaterades: