Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Samarbeten och projekt

Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt

Projektmodellen är till för att förenkla och säkra framdriften av projekten samt säkerställa styrning och ledning mot övergripande och projektspecifika mål

Vad innehåller projektmodellen?

  • Projektmodellen beskriver styrning, ledning och ansvarfördelning mellan verksamheter och roller. Den redovisar samtliga skeden, beslutspunkter och organisationscheman
  • Projektmodellen beskriver arbetet med ekonomisk uppföljning och stadsbyggnadsprojektens budgetprocess.
  • Projektmodellen och arbetssätt beskrivs i text, bild och video

Genom att känna till och arbeta utifrån projektmodellen skapas också förutsättningar till effektiv framdrift och fortsatt utveckling av vårt arbetssätt.

Projektmodell Stadsbyggnadsprojekt

Sidan uppdaterades: