Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stadshuset 3.0

Hösten 2017 planeras för ett arbete med vidareutveckling av Stadshuset. Syftet är att stadshusets utformning och arbetssätten i det ska bidra till att kommunen når de övergripande målen, att göra kommunen mer öppen och transparent och att vi skapar lösningar som främjar dagens och morgondagens arbetssätt.

Projektet kommer delas upp i flera etapper där den första handlar om att tillsammans med chefer och medarbetare i huset utforska hur framtidens (digitala) arbetsplats ska se ut. Utifrån det kommer den fysiska arbetsmiljön att utformas och ommöblering och viss ombyggnation att ske. Ommöblering och eventuell ombyggnation kommer att ske i etapper. Stort fokus kommer att läggas på att verksamheten ska kunna fungera hela tiden.

Projektet syftar till att

  • skapa tvärfunktionella, organisationsoberoende arbetssätt och arbetsplatser som stödjer det
  • öka flexibilitet och skapa större samspel mellan individer och enheter
  • utveckla verktyg för att hålla ihop enheter när vi inte sitter på samma ställe
  • fortsätta utveckla förutsättningarna för en bra arbetsmiljö
  • fortsätta att skapa ett aktivitetsbaserat kontor som stödjer framtidens (digitala) arbetsplats
  • möta behov kopplat till att fler cyklar till arbetet
  • ta fram underlag för beslut om parkeringslösning för stadshusets ändamål

Tidplan

Arbetet startar i augusti under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut den 7 juni 2017.

Kostnader

Inga ytterligare medel krävs utöver de som redan finns i stadshusbudgeten.

Kontaktpersoner:

Mats Bohman
Georgios Katsikiotis
Kersti Hedqvist

Sidan uppdaterades: