Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Arbetet på Nya gatan - bullerplank, avstängd trappa och flytt av cykelställ

Arbetet på Nya gatan fortskrider enligt plan och snart ska bullerplank sättas upp öster om stadshuset, utanför östra huset. Som en del av arbetet behöver trappan utanför östra huset stängas av och ett cykelställ tas bort.

Nästa vecka, vecka 5, börjar ett arbete vid östra huset för att kunna sätta upp bullerplank. Trappan som går från östra huset ner mot Järla Östra skolväg stängs av under en tid, och rabatten och några buskar tas bort längs med stadshuset. Där hålls ett 1,5 meters brett gångstråk öppet och nödutgångar hålls fria.

Cykelstället med tak, på stadshusets framsida vid östra flygeln, tas bort för att schaktmaskiner ska kunna ta sig förbi till arbetena vid östra huset. Fastighetsförvaltningen håller just nu på att se över var cykelstället ska stå i framtiden.

Under vecka 6 och 7 monteras bullerplanken upp längs med östra huset. De hjälper till att minska bullernivåerna när sprängningarna nu ligger närmare stadshuset.

Se relaterade nyheter på www.nacka.se:

2018-11-26: Extra ljudsignal inför sprängningar på Nya gatan

2018-10-30: Sprängningarna håller sig inom tillåtna gränsvärden

2018-10-16: Mycket på gång på Nya gatan

2018-09-17: Om sprängningarna vid Nacka stadshus

Följ arbetet på Nya gatan

Följ arbetet och läs mer om säkerhet, framkomlighet, buller, damm och markvibrationer på http://nackastadblogg.skanska.se/nyheter.

Följ arbetet genom webbkameran som ständigt ta nya bilder.

Läs om den nya staden som byggs på www.nacka.se/stad.

Sidan uppdaterades: