Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ökat buller i östra delen av stadshuset

Från och med denna vecka och fram till sommaren kommer det att borras och sprängas närmare stadshuset. Bullerskydd ska sättas upp och ett arbete med att erbjuda alternativa platser för dem som sitter i östra stadshuset pågår.

Nya gatans arbete med att förbereda för att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar närmar sig nu stadshuset vilket innebär ökat buller. Arbete med olika åtgärder pågår:

Bullerskydd

Den här veckan sätts ett sex meter högt bullerskydd, i form av containrar, upp utanför östra huset, stadshuset. Det är ett effektivt bullerskydd men kommer också innebära att lokalerna i östra huset blir mörkare.

Arbete för att minska vibrationerna

Nästa vecka börjar berget som stadshuset står på att separeras från berget som det ska borras och sprängas i. Det sker genom så kallad vajersågning och kommer att minska vibrationerna i stadshuset.

Alternativa sittplatser

Trots bullerdämpande åtgärder kan bullret upplevas som störande och därför pågår det nu ett arbete med att hitta alternativa arbetsplatser, främst för östra flygeln. Det kommer berörda enhetschefer att få närmare information om i veckan.

Kika inte ut genom fönstret vid sprängning

När varningssignalen ljuder om att det snart ska sprängas (vanligtvis klockan 10, 12 eller 14), stå inte närmare än en meter från fönstren som vetter ut mot arbetsområdet. Det finns en liten risk för stenskott som kan orsaka glassplitter. Inför sprängning, låt också fönster vara stängda och gå inte ut genom dörrar som går mot arbetsområdet.

Hörselkåpor att låna

Hörselkåpor finns att låna på servicecenter.

Informationsmöte om sprängning

Du som arbetar i stadshuset, välkommen att träffa våra sprängexperter och ställa frågor om buller, vibrationer, säkerhet, tidplan med mera. Tisdagen den 19 februari klockan 9-10 i stadshuset, Orminge ÖH-1. Läs mer

SMS före sprängning

Du kan få ett SMS cirka 30 minuter före sprängning. Skicka namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:a till 072-533 93 12. När du anmäler dig för denna informationstjänst så hamnar du på en lista där samtliga får detta sms. För att anmäla dig. Du kan när som helst avanmäla dig.

Relaterade nyheter på www.nacka.se:

2019-01-25: Bullerplank, avstängd trappa och flytt av cykelställ
2018-11-26: Extra ljudsignal inför sprängningar på Nya gatan
2018-10-30: Sprängningarna håller sig inom tillåtna gränsvärden
2018-10-16: Mycket på gång på Nya gatan
2018-09-17: Om sprängningarna vid Nacka stadshus

Följ arbetet på Nya gatan

Följ arbetet och läs mer om säkerhet, framkomlighet, buller, damm och markvibrationer på http://nackastadblogg.skanska.se/nyheter.

Följ arbetet genom webbkameran som ständigt ta nya bilder.

Läs om den nya staden som byggs på www.nacka.se/stad.

Sidan uppdaterades: