Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ytterligare bokningsbara rum öppnas upp

Nu öppnar vi upp besöksrummen i halva västra flygeln plan 0

I ett ytterligare steg av stadshusets förnyelse öppnar vi nu upp besökskorridoren i västra flygeln plan 0 för hela stadshuset. 7 besöksrum tillkommer för den ordinarie rumsbokningen i stadshuset, Sociala omsorgsprocessen behåller 7 besöksrum och 1 rum reserveras för HR. Samtliga rum har utrustats med nya tv-apparater.

I samband med detta tydliggör vi också uppdelningen av mötesrum genom att dela upp det i 2 kategorier, besöksrum och konferensrum. I Outlook kommer ni nu att se att det finns 2 olika rumslistor i den ordinare bokningen:

"Stadshuset konferensrum" - rummen används främst för större möten.

"Stadshuset besöksrum (Max 2h)" - rummen används främst för externa besök. Längsta möjliga bokningstid är 2 timmar. Besöksrummen finns placerade i Entrehuset plan 0 och Västra flygeln plan 0.

(Vi har också lagt upp rummen på Vercity i en egen rumslista.)

Alla förändringar kommer ni även hitta i bokningssystemet Flowscape.

Här är alla förändringar som genomförts:

Gamla rum som kategoriseras som "besöksrum" i Entrehuset plan 0:

STH Boo Gård, 5 pers
STH Lännersta, 6 pers
STH Eriksvik, 6 pers
STH Gustavsvik, 6 pers
STH Bagarsjön, 6 pers

Öppnade besöksrum i Västra flygeln plan 0:

STH Ekudden, 6 pers
STH Ryssbergen, 4 pers
STH Vikdalen, 4 pers
STH Jarlaberg, 6 pers med fåtöljer
STH Skogalund, 6 pers
STH Ektorp, 4 pers
STH Saltängen, 6 pers med fåtöljer

(redan gjorda bokningar i de gamla "STJ-rummen" behålls tillsvidare)

Ni hittar rummen längst in i Västra flygeln plan 0 på markerad del av bilden nedan.


Vid frågor om Flowscape eller mötesrum, kontakta service@nacka.se

Sidan uppdaterades: