Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Ciceron diarie- och nämndhantering

Nacka kommun har upphandlat och tecknat avtal med Visma om en tjänsteleverans för diarieföringssystem Ciceron. Nacka har som mål att införandet ska vara klart under juni 2022.

Beskrivning av införandeprojektet

Nacka kommun har under hösten 2021 upphandlat ett nytt diarie- och nämndhanteringssystem som heter Ciceron. Ciceron är en webbapplikation och levereras som en molntjänst av Visma. Ciceron kommer att ersätta Platina. Under våren kommer införandeprojektet både att leveranstesta systemet och att testa konvertering av data från Platina till Ciceron. Införandeprojektet kommer även att ta fram uppdaterade beskrivningar av arbetssätt och rutinbeskrivningar.

Driftsättning av Ciceron diarie- och nämndhantering är juni 2022 och handläggarutbildningar genomförs före sommaren under maj och juni, resterande handläggarutbildningar planeras till augusti/september 2022.

Extra stöd vid uppstarten

Central registratur och nämndsekreterare kommer finnas tillgängliga för att hjälpa handläggare vid uppstarten och finns på plats i Orangeriet.

Fredag 17 juni, klockan 9.00 - 10.30

Måndag 20 juni, klockan 9.00 - 10.30

Torsdag 23 juni, klockan 13.30-15.30

Utbildningar i Ciceron

Information om utbildningar har skickats ut till enhetschefer om att minst en till två representanter från enheten bör delta på utbildningstillfällena för att säkerställa diarieföring av allmänna handlingar under sommaren.

Alla utbildningstillfällen för enhetsregistratorer/koordinatorer och handläggare före sommaren är fullbokade. Övriga användare kommer erbjudas utbildning efter sommaren.

Digital nämndprocess

Innan en nämnd går in i den digitala nämndproessen behöver nämndsekreterare, handläggare, chefer och direktörer gå en utbildning. Därför planerar vi för att starta en digital nämndprocess under hösten 2022. Datum för utbildningar kommer att publiceras på denna sida.

Här loggar du in i Ciceron Inloggning kräver BankID, mobilt BankID eller Nacka eID (Nexus Smart ID).


Processbaserad klassificeringsstruktur i Platina

Denna ligger till grund för all diarieföring i vårt gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem Platina.

Läs mer om klassificeringsstrukturen här.

 Ärenden som har migrerats över till Ciceron och e-arkivet

Från Platina till Ciceron

  • Samtliga diariers ärenden och handlingar (arbetsdokument och diarieförda) med status mottaget, handläggning, beredning, klart för avslut, vilande, oavsett registreringsdatum. 
  • Samtliga diariers ärenden och handlingar (arbetsdokument och diarieförda) med status avslut, makulerad, gallrat med registreringsdatum från och med 2017-01-01. 
  • Samtliga ärenden och handlingar (arbetsdokument och diarieförda) från Nacka Vatten och Avfalls diarium (NVAAB) oavsett registreringsdatum och status.

Från Platina till e-arkiv

  • Samtliga diariers ärenden och handlingar med status avslutat, gallrat och makulerat som är registrerade till och med 2016-12-31. 
  • Samtliga R-ärenden, ärendekort och handlingskort, men inte själva handlingarna. 
  • Inga ärenden från Nacka Vatten och Avfalls diarium, NVAAB, oavsett registreringsdatum och status, ska tas med till e-arkivet. 

Ansök om användarkonto

Här kan du som är enhetschef ansöka om användarkonto för dina medarbetare


Support

Ärendehantering, systemadministration och felanmälningar

Till exempel diarieföring, felregistrering, avsluta av ärenden, ut- och incheckning av dokument.

Frågor gällande felmeddelanden, behörigheter samt teknisk support med ansvar för drift- och utvecklingsfrågor, kontakta servicecenter@nacka.se

Sidan uppdaterades: