Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kom igång i Ciceron

Lathund: Startsidan

Lathund: Inställningar

Skapa ärende

Lathund: Skapa ärende

Lägga till medhandläggare/behörighetsgrupper

Lathund: Lägga till medhandläggare/behörighetsgrupper

Skapa handlingar

Diarieföra handling i Ciceron

Lathund: Dra och släpp en handling från utforskaren till ett befintligt ärende

Lathund: Dra och släpp flera handlingar från utforskaren till ett befintligt ärende

Lathund: Skapa handlingen från ärendet och bifoga en fil

Lathund: Skapa ett nytt ärende med en handling från Utforskaren

Diarieföra handling från Outlook

Lathund: Registrera handlingar från Outlook

Skydda personuppgifter

Lathund: Skydda personnamn på handlingskortet

Lathund: Skydda personuppgifter i filen

Sekretess

Lathund: Sekretess på handlingen

Skapa arbetsuppgifter

Lathund: Skapa tjänsteskrivelse med mall

Lathund: Dra och släpp en arbetsuppgift till ett befintligt ärende

Lathund: Skapa en arbetsuppgift från ärendet och bifoga en fil

Lathund: Skapa en ny arbetsuppgift i ett nytt ärende

Lathund: Redigera arbetsuppgift (ex. tjänsteskrivelse)

Lathund: Diarieföra (verkställa) arbetsuppgift

Läs- och förhandsvisning

Lathund: Läs- och förhandsvisning

Anteckningar - noteringar till sig själv.

Lathund: Noteringar till dig själv

Samband (referens) mellan ärenden

Lathund: Skapa samband mellan ärenden

Skicka handlingar

Lathund: Skicka-funktionen

Lathund: Meddelande-funktionen

Sök

Lathund: Enkel sökning

Lathund: Avancerad sökning

Lathund: Skapa en sökfavorit

Avsluta ärende

Lathund: Avsluta ett ärende

Makulering av felregistrerade handlingar

Lathund: Makulera felregistrerade handlingar

Processbaserad klassificeringsstruktur

Här kan du läsa mer om klassificeringsstruktur

Sidan uppdaterades: