Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Innan ärendet kan avslutas behöver du kontrollera att alla uppgifter i ditt ärende är korrekta, se avsnitt Skapa ärende och Skapa handlingar. Om handlingen innehåller personuppgifter eller omfattas av sekretess behöver du säkerställa att det är markerat enligt avsnittet Personuppgifter eller Sekretess.

För att avsluta ärende klickar man på Avsluta i verktygsmenyn.

imagekfqbq.png

Välj avslutningsdatum och klicka på Nästa.

image35in.png

Om du har avslutade uppgifter i ärendet visas dialogen nedan. Välj Ta bort alla uppgifter (även avslutade).

imagec66ua.png

Kommentarsfält används för att meddela om det finns fysiska handlingar som ska bevaras. Handlingarna skickas till registratur via internposten. Klicka på Skicka begäran om avslut.

imagejf7ps.png

Om ärendet har pågående processer, ett arbetsdokument som inte är diariefört (verkställt)/borttaget eller att handlingar under Dokument har riktning Arbetsmaterial kommer följande dialogguide visas

image3tdqm.png

Gå tillbaka till ärendet och ta bort eller diarieför/verkställ dina uppgifter (arbetsdokument) eller ändra riktning på dokument.

image25szm.png

imagex0iy2.png

Sidan uppdaterades: