Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Meddelande-funktionen

Du kan skicka handlingar och meddelanden via Skicka eller Meddelande. Funktionen är begränsad till högst 50 filer och har en maxkapacitet på 15 MB.

Om man ska meddela något i ett ärende utan att bifoga dokument eller skicka en länk från ärendet är det lättast att använda Meddelanden i verktygsraden.

Klicka på Meddelande i menyraden.

Bild på rubriken Meddelande i ärendekortets menyrad

Välj E-post.

För att spara utskicket som en expedierad handling välj Lägg i ärende. För att begära läskvitto klickar du i Begär läskvitto.

Bild på nytt fönster där man skickar meddelande

För att skicka specifika handlingar i ett ärende används Meddelande på handlingsnivå. Markera de handlingar du vill skicka, högerklicka och välj Meddelande.

Bild på meny som visas när man högerklickar på en handling. Valet Meddelande är markerat.

Sidan uppdaterades: