Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skapa arbetsuppgift från ärendet och bifoga en fil

En arbetsuppgift kan läsas av alla i systemet om den inte är skyddad.

Det finns tre olika sätt att dölja arbetsuppgifter för andra användare än handläggarna i ärendet:

  • Sekretessmarkering

Döljer både metadata* och fil.

  • Markering av personuppgifter enligt GDPR

GDPR-skydd av bilagan döljer filen, men inte metadata.

GDPR-skydd av fältet Personnamn döljer medborgares namn i fältet, men inte filen eller resterande metadata*.

  • Ändra behörighetsstyrning till Inte se (om du vill dölja uppgiften av andra anledningar för användare som inte är handläggare i ärendet)

Döljer filen, men inte metadata*.

*Metadata är rubrik, motpart, handläggare, enhet och övriga fält som fylls i för arbetsuppgiften.

Skapa arbetsuppgift från ärendet och bifoga en fil

Du kan skapa en arbetsuppgift genom att klicka på symbolen vid Uppgifter – Handläggarens arbetsyta.

Klicka på Lägg till bilaga. När nästa fönster öppnas klickar du på förstoringsglaset för att komma till Utforskaren. Sök upp och lägg till den fil du vill bifoga.

imageu8tpr.png

Fyll i alla obligatoriska fält med röd stjärna. Riktningen ska vara Arbetsmaterial. Klicka på Spara.

imagekyifo.png

Sekretess

Om uppgiften omfattas av sekretess, högerklickar du på uppgiften och väljer Behörighet.

image1iti.png

Välj aktuellt lagrum och säkerställ att Inte se är markerad.

imagekcmrg.png

Ett hänglås visas om uppgiften är sekretessmarkerad. Uppgiften är inte längre läsbar för andra som inte har tillgång till ärendet.

imagexpvuq.png

Personuppgifter

Om uppgiften innehåller personuppgifter, högerklickar du uppgiften och väljer Egenskaper dokument.

imagekq9u.png

Om filen innehåller personuppgifter, högerklicka och välj skydda bilaga. Filen är inte längre läsbar för andra som inte har tillgång till ärendet, men metadata kommer fortfarande att vara läsbar för andra användare i systemet. Om du fyllt i personnamn i fältet för personnamn ska GDPR – skölden vara markerad. Då döljs fältet för handläggare som inte har tillgång till ärendet.

imageuhccj.png

Dölj uppgiften för andra

Om filen inte innehåller personuppgifter eller omfattas av sekretess men du ändå vill dölja den för andra användare som inte är handläggare i ärendet, högerklicka på uppgiften och välj Egenskaper dokument.

image6pt84.png

Klicka på Behörighet.

imagelvlhq.png

Välj Inte se och klicka på Spara.

imagef4gre.png

Nyckel visas när Inte se är aktiverad.

imagemkkam.png

Sidan uppdaterades: