Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Registrera ett nytt ärende från navigationsmenyn.

Välj det arkiv (diarium) som du ska skapa ditt ärende på.

imagey2mv.png

Klicka på ikonen med en gul mapp under Mina ärenden för att skapa nytt ärende.

Skapa ärende_2.JPG

Ärendekortet öppnas.

Skapa ärende 3.JPG

Fäll ut alla ikoner under Visa/dölj så att all information i ärendet visas (minustecken visas i utfällt läge).

Skapa ärende_4.JPG

Fyll i alla tvingande fält med röd stjärna.

image6a87g.png

Ärenderubrik är en sammanfattning om vad är det för typ av ärende och vad det handlar om. Här får aldrig personuppgifter eller känsliga uppgifter framkomma eftersom medborgaren har rätt att se vilka ärenden vi har. Rubriken ska vara lätt att förstå. Exempel; [Avtal] gällande [vad rör det].

Ärendebeskrivning (inte tvingande) är mer utförlig information om vad ärendet handlar om, t.ex. svarstiden för en inkommen remiss eller om handlingarna finns tillgängliga i ett annat system enligt enhetens informationshanteringsplan.

Motpart/nämnd är en annan myndighet, företag, förening eller skriv Medborgare om det är ett personnamn. Finns ingen extern part ska det stå nämndens namn, t.ex. KFKS.

Ansvarig handläggare ansvarar tillsammans med medhandläggare för diarieföring av de allmänna handlingar som hör till ärendet. Det innebär att man i god tid diarieför den inkomna eller upprättade handlingen i ett ärende och att den blir sökbar i systemet. Man behöver även kontinuerligt uppdatera ärendet med tillkommande handlingar och säkerställa att alla som behöver har tillgång till ärendet. Man ska också ändra ansvarig handläggare när man avslutar sin anställning eller vid längre frånvaro. När ärendet är färdigbehandlat ansvarar handläggaren för att förbereda ett avslut.

Sidan uppdaterades: