Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Den digitala nämndprocessen inom Ciceron är nu på gång. I den processen kommer handlingarna inte att lämna Ciceron utan hanteras, skickas till politiken och publiceras på nacka.se inom systemet. På sikt kommer detta att förenkla den totala nämndadministrationen och öka rättssäkerheten genom att det hålls i ett och samma system.

Natur- och trafiknämnden gick in i Cicerons nämndprocess i januari 2023. Inför sommaren går kulturnämnden, fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt val- och demokratinämnden in i processen. Under andra halvåret 2023 kommer resterande nämnder, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige också att börja använda Cicerons nämndprocess.

Här finns instruktioner för att anmäla ärende till sammanträde för de nämnder som arbetar i Cicerons nämndprocess.

Sidan uppdaterades: