Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Alla kan se handlingar som är anmälda till ett sammanträde.

Gå till fliken ”Möten” och klicka på aktuellt sammanträdesdatum. Nu syns alla anmälda ärenden på höger sida.

Bild där ett möte valts under Möten i navigationsmenyn. Anmälda ärenden i mötet syns till höger.

Medlemmar i granskningsgruppen och andra medhandläggare har behörighet att skriva och läsa dokumenten. För att göra detta:

  • Högerklicka på ärendet du ska granska
  • Välj Egenskaper.
  • Ärendet öppnas.

Bild från ett möte där man högerklickat på ett ärende och väljer Egenskaper i menylistan.

Notera att dokumenten (tjänsteskrivelse och eventuella bilagor) ligger under Uppgifter- handläggarens arbetsyta.

  • Högerklicka på uppgiften som ska granskas
  • Välj Redigera.

Bild på ärendekort där man högerklickat på en uppgift och väljer Redigera i menylistan.

När du redigerat klart arbetsdokumentet ska det sparas tillbaka till Ciceron:

  • Klicka på fliken Ciceron.
  • Välj Spara till dokumentarkiv.

Om du glömmer detta är dokumentet låst för andra. Kom ihåg att mejla handläggaren att du reviderat i handlingen.

imagefzem8.png

Flera personer kan inte redigera i ett dokument samtidigt. Om dokumentets symbol har en svart ram redigeras det av någon.

Vid granskningen går det bra att använda spårnings- och granskningsfunktionen i Word.

Sidan uppdaterades: