Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Anmäl ärende till sammanträde

Steg 3 Anmäla dokument till sammanträdet när de är klara efter tjänstepersonsberedning

Efter tjänstepersonsberedning när granskning är klar och eventuella korrigeringar och kompletteringar är gjorda ska handlingen anmälas till sammanträdet. Om stoppdatum passerats måste du kontakta nämndsekreteraren.

Anmäl handingarna genom att gå till det aktuella ärendet för att:

  1. Markera typ av mötesdokument
  2. Verkställ dokumentet

Markera typ mötesdokument

Högerklicka på dokumentet och välj Detaljer uppgift.

imagetg9la.png

Markera typ av Mötesdokument (se bilden nedan):

  • Förslag om det är en tjänsteskrivelse (innehåller Förslag till beslut)
  • Underlag för övriga handlingar som är kompletterande beslutsunderlag till tjänsteskrivelsen.

image6cstn.png

Verkställ dokumentet

När ett dokument är klart och godkänt ska det verkställas.

Högerklicka på dokumentet från ärendet och välj Verkställ och sedan Spara.

imagehfr9.png

När ett dokument verkställs blir det synlig under rubriken Dokument i ärendet. Dokumentet har fortfarande status som arbetsmaterial men är ”låst” för ytterligare redigering. (Dokumenten upprättas senare av nämnsekreterare i samband med publicering.)

Sidan uppdaterades: