Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Upphandling av och information om DocuMasker

Administrativa serviceenheten har direktupphandlat ett system för säker maskning av dokument, DocuMasker. Leverantören är samma som för kommunens e-arkiv, R2B Software AB. DocuMasker går att lägga upp både som klient på egen dator och på server (Nackas server hos Basefarm) och är inte förenat med någon kostnad utan gäller för obegränsat antal användare. Verktyget fungerar bäst i Chrome eller Edge.

Serverinstallation

Används med fördel då man inte har så många dokument att maska (upp till 100).

  • Maskning görs genom att surfa till https://documasker.nacka.se, som endast är åtkomlig från internt nät, till exempel VPN, stadshuset.
  • Dokumentet laddas upp i serverns arbetsminne.
  • Max antal möjliga sidor i dokument som ska maskas: 100
  • Upplösning på dokument: 144 dpi (vid maskning).

Om det går långsamt så beror detta på serverkapaciteten. Kontakta i sådana fall kommunarkivet, se nedan.

Klientinstallation

  • Laddas ned på den egna datorn via Nacka kommuns programbibliotek.
  • Används då antalet dokument som ska maskas är fler än 100.
  • Dokumentet laddas upp i datorns arbetsminne.
  • Upplösning på dokument: 144 dpi (vid maskning).

I båda varianterna ovan väljer man själv var man vill spara ned det maskade dokumentet. Dokumentet som maskas kan se lite suddigt ut och det har med val av upplösningsgrad att göra, vilket kan vara kostnads- och prestandadrivande. När det väl sparas ned får det en bättre och skarpare upplösning.

Här finns en manual som separat dokument (PDF-dokument, 186 kB)

Att göra maskade dokument sökbara (OCR-tolkade)

I dagsläget är OCR-tolkning endast tillgänglig på klientversionen av DocuMasker. Det här är en krävande funktion som tar en stund per sida och man kan därför själv välja att använda den eller inte. För att slå på stödet kryssar du i rutan ”Generera sökbar PDF” i inställningarna.

DocuMasker.JPG

Frågor eller synpunkter?

Kontakta kommunarkivet på kommunarkiv@nacka.se.

Sidan uppdaterades: