Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

E-underskrift - SignPort

För elektronisk underskrift använder Nacka kommun molntjänsten Signport från KnowIT. Signport är godkänd av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

När du eller någon annan/några andra ska underteckna ett dokument sparar du först ner det i formatet PDF. Tjänsten konverterar automatiskt till PDF/a. Sedan laddas dokumentet upp till molntjänsten och du talar om vem/vilka som ska skriva under genom att i normala fall endast ange e-post-adress. Personnummer kan anges vid sekretess om man vill vara extra säker på att bara avsedd person kan se dokumentet. Oavsett knyts e-post-adressen till sin ägare genom att en kod skickas och sedan anges av ägaren.

Vid undertecknande används BankID eller Freja. Eftersom inloggning till tjänsten sker med tvåfaktorsautentisering (Nacka eID, bankID eller Freja) så kan dokument som innehåller känslig information, sekretess etc hanteras. Obs! Vid inloggning för att skapa eller hantera ett underskriftärende ska översta alternativet väljas ”Handläggare hos Nacka kommun” annars loggar du in som en som ska skriva under. När ett underskriftsärende är skapat skickas ett email till de som ska skriva under med en länk som de trycker på. När de skrivit under får du och alla som skrivit under ett mail om att det är klart och kan ladda hem det undertecknade dokumentet.

Det underskrivna dokumentet innehåller personnummer (i metadatat som syns i Adobe Reader). För att sprida och skicka dokumentet med t.ex. epost ska du skriva ut dokumentet till fil (istället för papper). Man kan skriva ut till pdf-fil, man får då en kopia utan certifikat och personnummer (utan digital underskrift) men informationssidan (sistasidan) om att det är signerat är kvar och då kan det skickas via e-post. Du måste dock spara originalet med signeringen dels för att detta ska kunna skickas om någon kräver det (via säkra meddelanden), dels på grund av behovet att lagra underskrivna dokument långsiktigt.

Att personnummer finns i metadatat är en följd av krav från DIGG och att BankID, som i sin tur använder personnummer, används för identifiering.

För att underlätta för de som ska underteckna egna dokument och är ensam undertecknare finns en snabbfunktion ”QuickSign”.

En valideringsfunktion finns också där dokument underskrivna med tjänsten kan kontrolleras.

Användarguider för e-signering med SignPort

Användarguide/manual (bilder)

Användarguide - granska och skriv under

Lathund (beskrivande text)

Länk till inspelning av kurs/instruktionsvideo för SignPort

Länk till del av kurs/instruktionsvideo – logga in och skapa signeringsärende

Hur validera underskrift (få grön bock) i Adobe Reader?

När ska personnummer anges för den som ska underteckna?

Svar på vanliga frågor vid fel.

Här hittar du SignPort

Länk till tjänsten SignPort

Kontakta Johan Nordenswan om du undrar något.

Sidan uppdaterades: