Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Epsilon - verksamhetssystem för Välfärd samhällsservice

Information om dokumentationssystemet Epsilon inom Välfärd samhällsservice. Epsilon är ett journalsystem som stödjer lagrum inom SoL, HSL och LSS.

Epsilon ersätter journalföring/dokumentation i Pulsen Combine.
Beslut om biståndsbedömda insatser från myndighet tas emot i Pulsen Combine.

Nyheter

Uppdatering av Epsilon 20 april

Uppdateringen av webb sker automatiskt 11.30-12.00. Under tiden uppdateringen pågår kan ni inte använda programmet.

Uppdatering av Epsilon 15 mars

Uppdateringen av webb sker automatiskt ca 11.30-12.00. Under tiden uppdateringen pågår kan ni inte använda programmet.

Epsilon används nu av tre affärsområden

Från årsskiftet dokumenterar flertalet verksamheter i Epsilon. DF RESPONS är också i bruk som ny digital avvikelsehantering. Möjligheten att dokumentera via mobil upplevs vara en stor fördel.

Sidan uppdaterades: