Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Formulärverktyg - ProofX och Questback Essentials

I Nacka kommun har vi två verktyg för att skapa formulär.

ProofX

ProofX används i första hand till anmälningsformulär och enkla enkäter. Systemförvaltare: Mohammad Manouchehr, tfn 08-718 95 49

Boka utbildningspass i ProofX på denna länk

Logga in i Proofx


Questback Essentials

Questback Essentials används till mer avancerade enkäter.
Vid frågor: service@nacka.se

Logga in i Questback EssentialsSå funkar det - Proofx

ProofX, som är ett webbaserat verktyg, används för att skapa olika typer av webbformulär, till exempel anmälningsformulär och enkla enkäter.
ProofX är enkelt att använda, och i verktyget finns bra manualer och lathundar. De flesta verksamheter/enheter har en expertanvändare, som kan hjälpa dig att komma igång och skapa formulär.

Om du vill ha ett användarkonto, kontakta servicecenter, 08-718 92 50.

Välfärd skola har en egen support, kontakta nkssupport@nacka.se

Expertanvändare
Vi rekommenderar att varje enhet som använder ProofX har utser en expertanvändare, som ansvarar för intern support och administration av enhetens användarkonton. Om du vill bli expertanvändare för din enhet ska du kontakta leverantören Cadcoordinator på tfn 08-31 85 74, alternativt e-post thomas.ranhem@cadcoordinator.se

Så funkar det - Questback Essentials

Essentials är ett avancerat enkätverktyg från företaget Questback.

Vad kan du göra med Essentials?
Med hjälp av Essentials kan du genomföra alla steg i en undersökningsprocess, från design av enkäten till distribution och insamling av svar. Du kan också skapa rapporter och analyser.

Programvaran är webbaserad och består av några komponenter:

Enkätdelen
Utseendet i de enkäter som skapas är anpassat till Nacka kommuns grafiska profil. Alla typer av frågor finns, och det går att bygga in avancerad funktionalitet, till exempel frågor riktade till en viss grupp i undersökningen eller frågor som visas endast då respondenten gett ett visst svar.

Distribution
Enkäten kan distribueras via e-post, som en länk på en webbsida eller i form av en pop-up på en webbsida. Det är även möjligt att skicka ut informationsbrev utifrån postadresser med inloggningsuppgifter om e-postadresser inte finns tillgängliga.

Rapporter och analyser
I resultat- och rapporteringsdelen följer du resultatet i realtid komplett med grafer och tabeller. Rapporterna kan laddas hem i flera olika format, till exempel Word, PowerPoint, Excel och PDF. Rapporterna kan också skräddarsys efter dina önskemål om urval och utseende.

Hur får jag en licens?
Mejla service@nacka.se

Sidan uppdaterades: