Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grade Talent

Grade Talent är systemstöd för mål- och utvecklingssamtal inom enheterna i stadshuset och Välfärd Samhällsservice. Systemet har även systemstöd för preboarding dvs introduktion av nya kommande medarbetare. OBS! Gäller ej Välfärd skola som använder KOLL.

________________________________________________________________

Mål och utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång per år. För att det ska bli ett kvalitativt samtal behöver det förberedas både av chef och medarbetare. För enheterna i stadshuset finns också ett uppföljningssamtal som kan användas löpande under året som uppföljning mot bestämda mål och aktiviteter.

I systemet finns en målstruktur där kommunens övergripande mål finns definierade. Alla medarbetares individuella mål ska kopplas till ett verksamhetsmål som chefen har skapat. De verksamhetsmål som chef sätter upp ska i sin tur vara kopplade till något av kommunens fyra övergripande mål.

Samtal daterade 2021-2022 som tidigare har dokumenterats i Heartpace kommer under våren att publiceras under Dokument i Grade Talent.

Sidan uppdaterades: