Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

IT-säkerhetstjänster

Resurser inom IT-säkerhet för dig som arbetar i Nacka kommun.

Mer information om vårt övergripande informationssäkerhetsarbete hittar du på informationssäkerhetssidorna.

Tips för bra lösenord

Lösenord ska vara är lätt för dig att komma ihåg, men svårt för en dator att gissa.

Använd dig gärna av lösenordsfraser eller lösenordsmeningar med ord som har betydelse för dig. Orden får gärna felstavas eller sakna koppling till varandra.

Ett starkt lösenord består av:

  • Minst 14 tecken
  • Både gemener och versaler (stora och små bokstäver)
  • Siffror
  • Specialtecken som !#%&+

Exempel på säkra lösenord

#1Rattcykelboll = ord som inte hör ihop.

Tre4.Rosa.Elefnater = felstavat ord.

Fem och en 025 = mellanslag som skiljetecken.

Stor.Myra.2tum4 = rim.

sillspad247MUMS! = udda mening som bara har betydelse för dig.

Blockerade filtyper i e-post

Av säkerhetsskäl är vissa filtyper inte möjliga att skicka eller ta emot via din jobbmejl. Dessa är filtyper som är vanligt förekommande vid spridande av skadlig kod. Filtypen hittar du i slutet av filens namn, efter en punkt i filnamnet.

Blockerade

ace, apk, app, appx, ani, arj, bat, cab, cmd,com, deb, dex, dll, docm, elf, exe, hta, img, iso, jar, jnlp, kext, lha, lib, library, lnk, lzh, macho, msc, msi, msix, msp, mst, one, onenote, pif, ppa, ppam, reg, rev, scf, scr, sct, sys, uif, vb, vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh, xll, xz, z

Sidan uppdaterades: