Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Säkrare inloggning med Nacka eID

Säkrare inloggning är en tjänst för dig som anställd på Nacka som behöver åtkomst till känsliga personuppgifter, så kallad skyddsvärd information, över öppna nät.

Åtkomst till känsliga uppgifter i system ska skyddas med säkrare inloggning (även kallad stark autentisering eller 2-faktorinloggning). Nacka kommuns ambition är att stödja nedan:

  • Nackas eID (Nexus Smart ID), som är Nacka kommuns egna inloggningsmetod
  • De nationella inloggningsmetoderna (BankID, Freja eID+ och Svenska Pass)
  • SKL:s tjänstekort SITHS

När ett system stöds av Nacka kommuns säkrare inloggning kan du välja inloggningsmetod enligt alternativen nedan på Nacka kommuns inloggningsportal.

Nacka kommuns inloggningsportal

Nacka eID (Nexus Smart ID)

Nacka eID (Nexus Personal Mobile) är en tjänst för säkrare inloggning. Det utfärdas till dig som anställd inom Nacka kommun, och utfärdas av Kundserviceenheten.
Tjänsten är tänkt som ett mer kostnadseffektivt komplement till de öppna inloggningsmetoderna som nämns ovan.

Vi har tillsammans med vår säkerhetspartner tagit fram denna starka inloggningsmetod då vi upplever stor efterfrågan inom Nacka kommun. Vi har utgått från myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) tillitsramverk för Svensk e-legitimation (v 1.4). I rekommendationerna har vi utgått från att tilliten till system med känsliga personuppgifter ska vara minst tillitsnivå 3 (~stark autentisering). Trots att autentiseringsmetoden inte uppfyller samtliga krav för tillitsnivå 3 så har digitaliseringsenheten gjort bedömningen att avvikelserna är så lindriga att vi kan rekommendera denna lösning.
Baserat på den analys vi gjort stödjer vi att den kan användas för interna tjänster så som exempelvis Lösenordsåterställning, Säkra meddelanden m fl.

Nationella inloggningsmetoderna (BankID, Freja eID+ och Svenska Pass)

Nacka kommun stödjer även fortsättningsvis säkrare inloggning för anställda med inloggningsmetoderna BankID, Freja eID+ och Svenska Pass.

SKL:s tjänstekort SITHS

Fysiskt inloggningskort som kräver specifik hårdvara i din dator. För information, kontakta Kundserviceenheten inom Nacka kommun.

Frågor och svar

Frågor och svar för tjänsten Säkrare inloggning med Nacka eID

Kontaktuppgifter för frågor om Nacka eID (Nexus Personal Mobile)

Enhetschef, Digitaliseringsenheten: Brita Molavi Rösblad brita.rosblad@nacka.se

Sidan uppdaterades: