Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inför lön

Information inför ny lön från personalenheten.

Inför ny lön och vi vill påminna om vikten av att innan atteststopp i Medvind förrapportera planerad frånvaro (PDF-dokument, 771 kB)(tjänst- och studieledighet, föräldraledighet, havandeskapspenning, sjukdom längre än 2 veckor samt semester under sjukledighet).

  • Lägg alltid in slutdatum på all planerad frånvaro (gäller inte sjukfrånvaro eller VAB).
  • Om ni gör ändringar i Medvind på poster som redan har förts över till Personec (alltså efter atteststopp i Medvind) och detta påverkar lönen, måste ni meddela Personalenheten så att vi kan justera det i lönesystemet.
  • Avtalsnytt: Från och med september 2016 har alla medarbetare samma uppsägningstid, dvs. tre månader. (Tidigare har ju vissa som går på Kommunals avtalsområde bara haft en månads uppsägningstid.)

Frågor till Personalenheten

Sidan uppdaterades: