Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Övertidshantering vid inbeordring A-Ö flexibel arbetstidsmodell

Övertids hantering vid inbeordring A-Ö flexibel arbetstidsmodell

Extratid ska utfalla i tid enlig AB (fyllnadstid 1.0, enkel öt 1.5 och kval öt 2.0) upp till plus 60 timmar i timbanken. Vi får summera ihop timbankssaldot med *kompsaldot, för att se när gränsen plus 60 timmar uppnås.

*Registrerar man tidtypen Extratid(tid) så hamnar tiden i kompsaldot.

Överskrider timbankssaldot + kompsaldot tillsammans över 60 timmar, så ska Extratid(kontant) läggas som tidtyp för utbetalning i pengar.

Kompsaldot har nu utarbetats så att den visar i realtid (ex1 timme enkel övertid = 1,5 timme visas i kompsaldot).

Kompsaldot ska nyttjas i första hand och kompledighet ansöks.
Timbanksledighet ansöks först när kompsaldot är nollställd. Ledighet beviljas när verksamheten så tillåter.

Lathund övertid hantering.pptx

Sidan uppdaterades: