Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Timbank i medvind

Ifall du jobbar över/under din avtalade tid under en period så visas det i ditt timbankssaldot. För att underlätta förståelse av summeringar av timbankstimmar som visas. Sätt visning av perioden i hela veckor, dvs mån-sön.

Flexibla arbetstidsavtalet har intervallet max +60/-30 i timbankssaldot.

I summeringen Timbank/Period så visar det hur många timmar plus/minus du har just för perioden, du valt att visa i medvind.

I summeringen Timbank/Totalt så visas det totala timbankstimmar du har.
Exempel: har du +6 timmar från föregående period och -4 timmar på nuvarande period så kommer Timbank/Totalt att visa +2 timmar.

Kulturverksamhet som har timbank visas i summeringarna:

  • Bibl.timb. per (period)
  • Bibl.timb.tot (totalt)

De båda summeringar fungerar på samma sätt som ovanstående beskrivning av timbankssaldo period och totalt.
Hos kultur så är medarbetarna oftast kopplad till en rullande färdigställt schema. Där antal veckor och arbetstider/dagar kan variera, dvs vissa veckor kan man jobba mer och vissa veckor mindre. Schemat är ordningställt så att det motsvarar ens avtalad tid under ex en 4 veckors period.
Det innebär när man tittar på summeringen av timbank så ska man ta en period som motsvarar ens 4 veckor (mån-sön).

Lite fakta om timbanksberäkning:

Formler = Systemet räknar veckomått/7 dagar, exempelvis 38.75/V blir 5.54/dag. Om det över/understiger det måttet så blir det upp eller ner i saldot och om en dag inte är schemalagd så blir det minus 5.54 den dagen.

Sidan uppdaterades: