Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Personec P - lönesystem

Logga in i Personec P

Vid inloggning krävs BankID eller Nacka eID (Smart ID)

Har du frågor kan du kontakta pasupport@nacka.se eller ringa 08-7189250. Har du frågor kring Nacka eID (Smart ID) kontaktar du service@nacka.se. Mer information om Personec P för mobil finns.

Här kan du som är medarbetare...

 • se din lönespecifikation
 • rapportera dina avvikelser
 • kontrollera dina saldon

Här kan du som är chef/chefsstöd...

 • attestera avvikelser (chef)
 • tillstyrka frånvaro (chefsstöd)
 • granska lönespecifikationer
 • följa upp statistik och bemanning
 • stämma av saldon
 • ta fram bevakningslistor och rapporter
 • skapa scheman
 • skriva anställningsavtal
 • registrera avvikande kontering
 • plocka ut statistik och rapporter (utdata)

Så funkar det/lathundar:

För medarbetare:

Det finns inspelade filmer på hur du gör olika moment i Personec P. Logga in i Personec P och titta under "Länkar för medarbetare". Där finner du videoguiderna.

Personec P för medarbetare (PDF-dokument, 583 kB)

Registrering av timmar i Personec P för timavlönade (PDF-dokument, 364 kB)

Registrering av inrikes traktamente i Personec P (PDF-dokument, 385 kB)

Registrering av flex i Personec P (PDF-dokument, 229 kB)

För chefer:

Attestering i Personec P (PDF-dokument, 224 kB)

Prenumerationer i Personec P (PDF-dokument, 237 kB)

Anställningsguiden, lathund (PDF-dokument, 796 kB)

Digital signering

Sista dag attest Medvind Sista dag attest Personec P Löneutbetalning
2023-12-05 kl 12.00 2023-12-13 2023-12-22
2024-01-09 kl 12.00 2024-01-17 2024-01-26
2024-02-07 kl 12.00 2024-02-16 2024-02-27
2024-03-07 kl 12.00 2024-03-18 2024-03-27
2024-04-08 kl 12.00 2024-04-17 2024-04-26
2024-05-08 kl 12.00 2024-05-16 2024-05-27
2024-06-05 kl 12.00 2024-06-17 2024-06-27
2024-07-08 kl 12.00 2024-07-17 2024-07-26
2024-08-07 kl 12.00 2024-08-16 2024-08-27
2024-09-06 kl 12.00 2024-09-18 2024-09-27
2024-10-07 kl 12.00 2024-10-16 2024-10-25
2024-11-07 kl 12.00 2024-11-18 2024-11-27
2024-12-05 kl 12.00 2024-12-11 2024-12-20

Checklista löneutbetalning Personec P

Som chef ansvarar du för att medarbetarna får rätt lön. Därför behöver du inför varje löneutbetalning gå igenom alla händelser som påverkar lönen. För dig som använder självservice i Personec P finns nu en checklista som förenklar arbetet. Du som är chef behöver inför varje löneutbetalning gå igenom förändringar när det gäller anställningar och scheman, medarbetarnas frånvaro och lönespecifikationer.

Vi har tagit fram en checklista för att förenkla arbetet med att säkerställa att korrekta löner utbetalas. Gå igenom checklistan inför varje löneutbetalning så kan du vara säker på att det blir rätt. Checklistan gäller dig som använder självservice i Personec P och/eller Medvind.

Checklista inför löneutbetalning Medvind (PDF-dokument, 19 kB) (pdf)

Obs! Vi uppdaterar kontinuerligt informationen i checklistan. Därför är det viktigt att du använder den senaste versionen.

Ta stöd av rapporter (Word-dokument, 46 kB)

Utbildning Personec P

Nedan finns information om vilka utbildningar vi erbjuder dig som chef och chefstöd i Personec P.

Chefsintroduktion för nya chefer
Syftet är att nya chefer ska:

- lära sig lite kort hur det fungerar i Nacka kring personaladministration, lagar och regler.
- känna sig säkra på vad de förväntas göra i systemet (attestera frånvaro, bevilja anställningar, granska lönespecifikationer mm)
- hitta i personalsystemet Personec P och WinLAS
- veta vilka möjliga rapporter som går att hämta ur systemet

Visningar för nya chefer sker kontinuerligt och efter behov. Önskar du som chef en visning kontakta PA-support, pasupport@nacka.se

Certifieringsutbildningar
Verksamheter som valt servicenivån "självservice" behöver gå en certifieringsutbildning med tillhörande test för att få de behörigheter som krävs.

Två olika servicenivåer

För löneadministration kan verksamheterna välja på 2 olika servicenivåer - självservice & fullservice - med olika pris:

 • Självservice, 150 kr/anställd och månad. Din enhet registrerar då; anställningar, avslut av anställning, frånvaro, grundschema och placeringsschema, timmar för timavlönade mm.
 • Fullservice, 225 kr/anställd och månad. Personalenheten hanterar hela löneprocessen åt din enhet.

För att få självservice krävs utbildning och godkänd test för att få behörighet i personalsystemet, se ovan. Det är viktigt att kvalitén i vårt lönesystem är hög så att rätt lön betalas ut i rätt tid. Om det blir fel drabbar det våra medarbetare och ger kommunen onödiga kostnader (fel utbetalda löner, extraarbete med rättningar och skuldhantering).

Sidan uppdaterades: