Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Platina dokument- och ärendehanteringssystem

Platina är kommunens övergripande dokument- och ärendehanteringssystem.

Platina Portalen

Platina Portalen fungerar i alla webbläsare och kräver ingen installation.

Logga in till Platina Portalen


Platina Plus - för mer funktionalitet

Platina Plus har mer funktionalitet och kräver att du har en Platinaklient installerat på din dator. Klienten installerar du via "Nacka kommun programbibliotek", som du finner under Start på din dator. Platina Plus fungerar enbart med Internet Explorer.

Logga in till Platina plus


Support

Frågor om ärendehantering, diarieföring, felregistrering, avsluta av ärenden, ut- och incheck av dokument. Det förvaltas av systemförvaltare och systemadministratörer med ansvar för drift- och utvecklingsfrågor, systemadministration och felanmälningar.
Kontakta registrator@nacka.se

Frågor som rör felmeddelanden samt teknisk support.
Kontakta servicecenter@nacka.se

Utbildningar och manualer

För mer information om utbildningar och manualer för Platina.

Processbaserad klassificeringsstruktur i Platina

Denna ligger till grund för all diarieföring i vårt gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem Platina.
Läs mer om klassificeringsstrukturen

Nyheter

Manualer och videoguider för Platina

Om du har behov av att lära dig mer om Platina eller få stöd i t.ex. hur du diarieför ärenden och handlingar, så finns det uppdaterade videoguider och manualer här:

Problem att öppna Word i Platina?

Många användare har just nu problem att öppna Word-dokument i Platina+, t.ex. tjänsteskrivelser. Problemet yttrar sig i att dokumentet inte öppnas i Word när man checkar ut det. Eventuellt visas även felmeddelanden när man försöker checka in dokumentet eller ångra utcheckning. Problemet tycks hänga samman med någon av de uppdateringar som löpande sker av Office 365.Om detta inträffar ska Platina-klienten ominstalleras. Både avinstallation och ny installation av klienten sker via Nacka kommun programbibliotek. Vid behov av hjälp med detta kontakta Servicecenter.

Möjliga inloggningsproblem i Platina pga uppdateringar

Vill i och med detta informera om att vi preliminärt planerar att uppgradera inloggningsplattformen i Nacka den 23:e juni kl. 15:00-22:00. Detta kan under tiden innebära problem med inloggning i bl.a. Platina den aktuella tidsperioden.

Platina förvaltning

Per Åkerlund

Förvaltningsledare

Lia Löfberg

Teamledare

Fredrik Wickbom

Projektledare

Sidan uppdaterades: