Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Platina dokument- och ärendehanteringssystem

OBS: Platina är sedan i juni 2022 nedstängt och har ersatts med Ciceron som kommunens övergripande dokument- och ärendehanteringssystem. Se länk till Ciceron-sidan nedan.

Nacka kommun har upphandlat och tecknat avtal med Visma om en tjänsteleverans av Ciceron diarie- och nämndhantering. Nacka har införant detta klart under våren 2022. Använd nu istället Ciceron istället för Platina.

Ciceron diarie- och nämndhantering - mer information

Nyheter

Platina ersätts av Ciceron

Nacka kommun kommer att ersätta Platina (kommunens gemensamma Dokument- och ärendehanteringssystem) med Ciceron, från leverantören Visma. Platina planeras att stänga ner under vecka 22 och Ciceron planeras att starta under vecka 23. Projektet räknar med att det blir en tidsperiod om 5-7 dagar från att Platina stängs ner till att Ciceron är igång. Under mellanperioden kommer informationen i Platina att vara läsbar men inte ändringsbar och under den tiden kommer det inte vara möjligt att diarieföra handlingar eller skapa nya ärenden. En ny sida för Ciceron har skapats och du finner länken till denna på Platinasidan på nacka.se

Platina stängs ned 27/1 kl. 16 p.g.a. uppdateringar.

På torsdag den 27/1 kl. 16 kommer Platina att stängas ned på grund av rättningar. Systemet beräknas vara öppet åter den 28/1 på morgonen.

Problem att öppna Word i Platina?

Många användare har just nu problem att öppna Word-dokument i Platina+, t.ex. tjänsteskrivelser. Problemet yttrar sig i att dokumentet inte öppnas i Word när man checkar ut det. Eventuellt visas även felmeddelanden när man försöker checka in dokumentet eller ångra utcheckning. Problemet tycks hänga samman med någon av de uppdateringar som löpande sker av Office 365.Om detta inträffar ska Platina-klienten ominstalleras. Både avinstallation och ny installation av klienten sker via Nacka kommun programbibliotek. Vid behov av hjälp med detta kontakta Servicecenter.

Platina förvaltning

Per Åkerlund

IT-Utvecklare

Lia Löfberg

Teamledare

Sidan uppdaterades: