Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Platina dokument- och ärendehanteringssystem

Platina är kommunens övergripande dokument- och ärendehanteringssystem.

Nacka kommun har upphandlat och tecknat avtal med Visma om en tjänsteleverans av Ciceron diarie- och nämndhantering. Nacka har som mål att införandet ska vara klart under våren 2022. Mer information finns här.

Platina Portalen

Platina Portalen fungerar i alla webbläsare och kräver ingen installation.

Logga in till Platina Portalen


Platina Plus - för mer funktionalitet

Platina Plus har mer funktionalitet och kräver att du har en Platinaklient installerat på din dator. Klienten installerar du via "Nacka kommun programbibliotek", som du finner under Start på din dator. Platina Plus fungerar enbart med Internet Explorer.

Logga in till Platina plus


Support

Frågor om ärendehantering, diarieföring, felregistrering, avsluta av ärenden, ut- och incheck av dokument. Det förvaltas av systemförvaltare och systemadministratörer med ansvar för drift- och utvecklingsfrågor, systemadministration och felanmälningar.
Kontakta registrator@nacka.se

Frågor som rör felmeddelanden samt teknisk support.
Kontakta servicecenter@nacka.se

Utbildningar och manualer

För mer information om utbildningar och manualer för Platina.

Processbaserad klassificeringsstruktur i Platina

Denna ligger till grund för all diarieföring i vårt gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem Platina.
Läs mer om klassificeringsstrukturen

Nyheter

Platina ersätts av Ciceron

Nacka kommun kommer att ersätta Platina (kommunens gemensamma Dokument- och ärendehanteringssystem) med Ciceron, från leverantören Visma. Platina planeras att stänga ner under vecka 22 och Ciceron planeras att starta under vecka 23. Projektet räknar med att det blir en tidsperiod om 5-7 dagar från att Platina stängs ner till att Ciceron är igång. Under mellanperioden kommer informationen i Platina att vara läsbar men inte ändringsbar och under den tiden kommer det inte vara möjligt att diarieföra handlingar eller skapa nya ärenden. En ny sida för Ciceron har skapats och du finner länken till denna på Platinasidan på nacka.se

Platina stängs ned 27/1 kl. 16 p.g.a. uppdateringar.

På torsdag den 27/1 kl. 16 kommer Platina att stängas ned på grund av rättningar. Systemet beräknas vara öppet åter den 28/1 på morgonen.

Manualer och videoguider för Platina

Om du har behov av att lära dig mer om Platina eller få stöd i t.ex. hur du diarieför ärenden och handlingar, så finns det uppdaterade videoguider och manualer här:

Platina förvaltning

Per Åkerlund

Förvaltningsledare

Lia Löfberg

Teamledare

Sidan uppdaterades: