Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Dokument som inte har konverterats till PDF i Platina de senaste veckorna

Nyligen upptäcktes att det under en tid har varit problem med dokumentkonverteraren i Platina.

Vid diarieföring av en handling i Platina ska dokumentet konverteras till PDF-A (ett arkivbeständigt format). När man klickar på "Visa" för att se en viss handling ska det öppnas i detta format.

Dock har konvertering i många fall inte har skett den senaste tiden och då visas istället dokumentet i sitt ursprungsformat (t.ex. Word) när man klickar på Visa. Felet är nu löst på så sätt att nya handlingar konverteras, men de handlingar som inte blev konverterade kan tyvärr inte rättas i efterhand. Om det krävs att handlingen är i PDF behöver handlingen makuleras och registreras om, varpå den kommer att bli rätt konverterad till PDF.

Sidan uppdaterades: