Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Pulsen combine - verksamhetssystem för socialtjänsten

Logga in i Pulsen combine


För att nå och kunna arbeta i systemet behövs antingen Mobilt BankID eller ett SITHS-kort, samt behörighet till systemet. Om man önskar använda SITHS-kort behöver man först beställa SITHS-kortet och få detta levererat innan man kan beställa behörighet till systemet.

EK blankett
Blankett för beställning av SITHs kort (PDF-dokument, 118 kB)

Behörighet beställs här:
För myndighetspersonal
För utförare

Beställning/avbeställning av företag eller insats i Pulsen combine

Avslut av användare beställs här

Support
För hjälp med Pulsen combine, kontakta Servicecenter:
Självserviceportal
service@nacka.se
08-718 92 50

Nyheter om Pulsen combine för myndighet

Viktig information gällande aviseringsfunktionen

I samband med att leverantören utför ett arbete med Combine så har aviseringsfunktionen för nya beställningar stängts av. Detta berör antal inkomna aktualiseringar i myndighet och antal inkomna beställningar i utförare. Vi rekommenderar istället att användaren går in i motsvarande vyer i Combine och kontrollerar om något nytt har kommit in. Bakgrunden till den temporära förändringen är att komma tillrätta med en prestandautmaning. När den är löst - så kommer funktionen slås på igen. På förstasidan i Combine finns även ett systemmeddelande avseende detta.

Viktigt meddelande angående Combines tillgänglighet på söndag 17 maj

På söndag den 17 maj klockan 09.00 - 11.00 (eventuellt längre) kommer Combine att vara otillgängligt då leverantören utför en större uppdatering av systemet. Under denna tid kommer det alltså inte fungera att logga in i Combine eller att använda systemet.

Uppgradering av inloggningsportalen till Combine

Idag 2020.02.06 mellan klockan 15:30 - 17:00 utförs uppdateringar av inloggningsportalen till Combine. Det kan förekomma svårigheter med att logga in i systemet under denna tid.

Viktigt meddelande angående anteckningar i Combine

Vid release av 1.23 uppstod ett fel. Det medför att två användare kan skriva i samma process samtidigt. Det finns en risk att de ändringar som en användare gör skrivs över av en annan användare. Felet är identifierat och kommer att rättas torsdagen den 30 januari. Detta avser endast anteckningar inne i processer i Combine och inte journalanteckningar.

Combine uppdateras till version 1.23

Nu på torsdag den 23/1 klockan 19:00 kommer Combine att uppdateras till version 1.23. Uppdateringen beräknas ta ca 2 timmar. Tjänsten är inte tillgänglig under tiden.

Kunskapsdatabas för myndighet

Socialtjänstens kunskapsdatabas

Kunskapsdatabasen är till för alla och alla har möjlighet att uppdatera information. Här hittar du allt från metodfrågor kopplat till Socialtjänstens verksamhet till dokumentation kring funktioner i tjänsten Pulsen combine.

LATHUNDAR för myndighet

Nedan hittar du aktuella lathundar för just dina behov.

Familjerätten

Funktionsnedsättning

Generell

Vuxna

Våld i nära relationer

Äldre

Avgifter

Införande projektet

Införandet relaterat till combine inkluderar både införandet av nytt verskamhetssystem och införandet av de nya arbetssätt som detta i vissa fall innebär.

Huvudprojektet har pågått under en tid och implementering av systemstöd för handläggning är genomfört till viss del inom enheterna Funktionsnedsättning, Äldre och grupper inom Individ och familj. Barn och Unga var de senaste som gick in vilket skedde våren 2016. Inom alla verksamheter fortgår fortfarande vissa åtgärder för att förändra arbetssätt och även vidareutveckla systemstödet.

Nu ligger fokus på andra delar av tjänsten och under våren 2016 har en pilot genomförts kopplat till mobilåterrapportering för hemtjänstinsatser. Breddinförande av mobilåterrapportering är planerat till våren 2017. Denna inkluderar även ersättningsunderlag och fakturaprocessen.

Läs mer om införandeprojektet

Sidan uppdaterades: