Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Combine - verksamhetssystem för socialtjänsten

Logga in i Combine
Beställning av ny utförare i Combine


För att nå och kunna arbeta i systemet behövs antingen Mobilt BankID eller ett SITHS-kort, samt behörighet till systemet. Om man önskar använda SITHS-kort behöver man först beställa SITHS-kortet och få detta levererat innan man kan beställa behörighet till systemet.

Behörighet beställs av chef via E-tjänst:
Behörighet för Combine myndighet beställs här

Avslut av behörighet:
Avslut av behörighet för Combine myndighet beställs här

EK blankett:
Blankett för beställning av SITHs kort (PDF-dokument, 133 kB)

Support
För hjälp med Combine, kontakta Servicecenter:
Självserviceportal
service@nacka.se
08-718 92 50

Nyheter om Pulsen combine för myndighet

Viktig information gällande underhållsarbete av Nackas inloggningsportal 29/6

Idag onsdag den 29/6 klockan 19:00-20:30 så utförs ett underhållsarbete av Nackas inloggningsportal. Under denna tid kommer inloggning till Combine med mobilt bankid ej vara möjlig.

Utmaningar med att logga in i Combine - löst

Leverantören har nu åtgärdat inloggningsproblemet till Combine, det ska nu gå att logga in igen.

Registerunderhåll i Combine 5-6 december 2020

Vi kommer att gallra den digitala kronpärmen och i samband med det kan det komma upp meddelande på aktuella personer om att ”Personen har information som är aktuell för gallring” Detta är inget fel och kommer försvinna så fort gallringen är klar.

Statusuppdatering gällande Pulsen Combine

Leverantören har utfört åtgärder sedan gårdagens driftstörning, det kan finnas vissa störningar i systemet ännu. Det går bra att arbeta i systemet som vanligt, vänligen felanmäl eventuella störningar till service@nacka.se

Uppdatering gällande driftstörning för Pulsen Combine

Det är för tillfället en driftstörning som gör att det inte går att logga in eller arbeta i Pulsen Combine. Leverantören meddelar att driftstörningen beräknas pågå under hela arbetsdagen 2020.09.21. Vi meddelar så fort systemet åter är i drift.

Kunskapsdatabas för myndighet

Socialtjänstens kunskapsdatabas

Kunskapsdatabasen är till för alla och alla har möjlighet att uppdatera information. Här hittar du allt från metodfrågor kopplat till Socialtjänstens verksamhet till dokumentation kring funktioner i tjänsten Pulsen combine.

LATHUNDAR för myndighet

Nedan hittar du aktuella lathundar för just dina behov.

Familjerätten

Funktionsnedsättning

Generell

Vuxna

Våld i nära relationer

Äldre

Avgifter

Införande projektet

Införandet relaterat till combine inkluderar både införandet av nytt verskamhetssystem och införandet av de nya arbetssätt som detta i vissa fall innebär.

Huvudprojektet har pågått under en tid och implementering av systemstöd för handläggning är genomfört till viss del inom enheterna Funktionsnedsättning, Äldre och grupper inom Individ och familj. Barn och Unga var de senaste som gick in vilket skedde våren 2016. Inom alla verksamheter fortgår fortfarande vissa åtgärder för att förändra arbetssätt och även vidareutveckla systemstödet.

Nu ligger fokus på andra delar av tjänsten och under våren 2016 har en pilot genomförts kopplat till mobilåterrapportering för hemtjänstinsatser. Breddinförande av mobilåterrapportering är planerat till våren 2017. Denna inkluderar även ersättningsunderlag och fakturaprocessen.

Läs mer om införandeprojektet

Sidan uppdaterades: