Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
System

Qlik Sense och QlikView

Applikationen Qlik är ett kraftfullt verktyg för att analysera stora datamängder. Det kan även användas till funktioner där verksamhetssystemen är svagare, eller där man har ett behov av att kombinera data från olika källor/system.

Vad är skillnaderna på QlikView och Qlik Sense?

Nacka kommun har licenser för de båda produkterna Qlik Sense och QlikView. All ny utveckling sker i Qlik Sense.

Qlik Sense är en modernare produkt än QlikView och innehåller många av de funktioner som QlikView erbjuder, men också flera nya spännande delar. Dock finns applikationerna som utvecklats i Qlikview kvar där.

Med Qlik Sense kan man som användare själv redigera och skapa egna analyser. Användarna kan också kommentera och presentera siffror samt skapa presentationer liknande PowerPoint.

Så används Qlik Sense

Qlik Sense organiseras i strömmar, som kan liknas vid en mappstruktur. Åtkomster till ström styrs i så hög grad som möjligt av AD-grupper. AD-gruppen har motsvarande namn som strömmen enligt principen ”QS-strömmens namn”. Mejla service@nacka.se och be om att bli inlagd i aktuell AD-grupp för att få åtkomst.

OBS! Detta gäller inte strömmar för Socialtjänsten. För dessa hänvisas istället till Johanna Odhner.

Idag finns följande strömmar utvecklade i Qlik Sense:

Namn på ström AD-grupp för behörighet
AFE QS-AFE
Ekonomi QS-Ekonomi
Ekonomi (med lön) QS-Ekonomi (med lön)*
Enheten för fastighetsförvaltning QS-Enheten för fastighetsförvaltning
Inköp QS-Inköp
Projektuppföljning QS-Projektuppföljning
Spendanalys QS-Spendanalys
Socialtjänsten Kontakta Johanna Odhner

*OBS! Endast controller och ekonomer ska tilldelas denna grupp enligt personalenhetschef, Katrin Ljungholm. Övriga som vill bli inlagda i denna grupp ska kontakta och få godkänt av Katrin Ljungholm.

Logga in i QlickSense


Så används Qlikview

Nacka kommun har ett antal appar i QlikView som är byggda och används. Appar du har behörighet till ligger uppradade på din sida startsida. Behörigheter till apparna styrs på olika sätt.

Logga in i Qlickview


Hjälp och support

Om du inte kommer åt Qlik Sense eller QlikView som du brukar, anmäl i första hand ditt ärende i Självserviceportalen, eller kontakta service@nacka.se.

Ta gärna med följande uppgifter vid felanmälan för att underlätta och påskynda felsökandet:

  • Skärmklipp, på hela skärmen och arket där du uppmärksammat ett fel. Bilägg bilden i felanmälan.
  • Vilken ström, app och ark det gäller.
  • En beskrivning av felet och när det uppstod.

Vad kostar Qlik Sense och QlikView?

Nacka kommun har kommunlicens för Qlik, så ytterligare användare innebär inte en licenskostnad. Det som kostar är om du vill utveckla en visualisering.
För det har Nacka kommun avtal med konsulter som utvecklar inom Qlik.

Om du är intresserad av få ett beslutsstöd i Qlik Sense utvecklat, kontakta din förvaltningsledare på Digitaliseringsenheten för dialog. Har du ingen kontaktperson på Digitaliseringsenheten kan du vända dig till tobias.andersson@nacka.se.

Sidan uppdaterades: