Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Systemförvaltning

Alla IT-system och digitala lösningar som kommunen använder som lagrar, bearbetar eller överför information ägd av Nacka kommun ska i linje med digitaliseringsstrategin på sikt ha en samlad IT-nära systemförvaltning och följa Nackamodellen för systemförvaltning.

Nackamodellen för systemförvaltning beskriver hur utveckling och förvaltning av system och digitala lösningar ska bedrivas inom kommunen. Genom att arbeta på ett enhetligt sätt vad gäller processer, rutiner, upphandling, dokumenthantering mm så blir både verksamhet och digitala stödsystemen mindre sårbara. Det tydliggör förväntningar och skapar samsyn på relationen mellan krav, leverans och kostnader. På så vis kan den upplevda och faktiska kvaliteten höjas.

Några av vinsterna med en samlad IT-nära förvaltning är:

 • Ökad säkerhet och kostnadseffektivitet genom enad leverantörsstyrning och utveckling
 • Synergier och samverkan mellan verksamheter och system
 • Minskad sårbarhet och kostnad genom att samla IT-system och digitalt stöd i förvaltningsobjekt/områden
 • Samlad kunskap om befintliga och redan inköpta system (de kan användas av fler = förbättrad kostnadseffektivitet)
 • Ökad effektivitet genom ett enhetligt arbetssätt och minskat personberoende

Förvaltningen sker i nära samarbete med verksamheten som fortsatt äger sitt system och informationen i system.

Systemförvaltning innebär bland annat att:

 • Leda - planera och fördela arbete, skapa förvaltningsplan och följa upp, prioritera aktiviteter
 • Vidare- och nyutveckla - förändra, förbättra, delta i projekt, anpassa och rätta fel
 • Underhålla - hantera incidenter och se till att drift och säkerhet ligger på rätt nivå
 • Utbilda och ge användarna stöd - ta fram lathundar, kommunicera om driftsstopp, innehåll i nya uppdateringar med mera

Kontakta digitaliseringsenheten

Vill du veta hur digitaliseringsenheten kan hjälpa dig med din IT-nära systemförvaltning? Kontakta digitaliseringsenheten@nacka.se

Nyheter

Utbildning för förvaltningsledare

Den 25-26 mars genomför vi en grundutbildning för förvaltningsledare/systemförvaltare.

Systeminventering

Under våren 2020 kommer digitaliseringsenheten att kontakta alla systemägare med målsättningen att samla in information om alla våra system.

Sidan uppdaterades: