Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Felsökning och ändringar i system

Här hittar du information om rutinerna för att ge systemleverantörer åtkomst till system och servrar vid felsökning och/eller förändringar. Sidan riktar sig till dig som är systemförvaltare. Det är du som begär åtkomst åt din leverantör.

Åtkomst till system för felsökning och ändringshantering

Åtkomst till Nackas system och servrar är som standard inte tillåten för tredje part (systemleverantörer). Anledningen till det är att Nacka kommuns avtal med vår driftsleverantör Basefarm, som rör överenskomna servicenivåer (SLA) för systemdrift, ska gälla.

åtkomst utifrån tre kategorier

Om en systemleverantör behöver ”admin-behörighet” ska detta alltid anmälas till servicecenter. Under tiden för åtkomst stängs övervakning och larmfunktioner av, vilket innebär att felsökning kan göras utan påverkan av driftsrutiner och annan parallell felsökning.

Åtkomst till systemen delas in i tre kategorier.

 1. Akut felsökning - incident (INC)
 2. Planerad ändring (CHG)
 3. Applikationskonfiguration/felsökning utan administrationsbehörighet

Akut felsökning registreras och följs upp som INCIDENT (INC) respektive BEGÄRAN (BEG) i ärendesystemet Marval. Krävs en planerad ändring för att åtgärda felet läggs nytt ärende upp i Marval som CHANGE (CHG). Beroende på typ av ändring informerar servicecenter digitaliseringsenheten om ärendet, alternativt ska ändringen genomgå ändringsråd (CAB) för godkännande.

Begär åtkomst här

1. Akut felsökning (med admin-behörighet)

Om fel påträffats i systemet som påverkar systemets funktion eller verksamheten negativt, kan akut felsökning behöva göras. Denna kan göras av Nackas driftleverantör och/eller den aktuella systemleverantören.

Begäran om tidsbegränsad åtkomst för akut felsökning sker till servicecenter via webbformuläret nedan:

Akut felsökning

2. Planerad ändring (med admin-behörighet)

En ändringsbegäran kan betecknas som enkel (påverkar inte andra system/applikationer) eller avancerad (påverkar andra system/applikationer).

 • Enkel ändring
  Ändring (av system/tjänst, till exempel versionsuppgradering) som inte påverkar andra system eller klientapplikation
  Du begär åtkomst via webbformuläret nedan senast 3 arbetsdagar innan genomförandet av planerad ändring.
 • Avancerad ändring
  Ändring (av system/tjänst, till exempel versionsuppgradering) som påverkar andra system eller klientapplikationer.
  Du begär åtkomst via webbformuläret nedan senast 10 arbetsdagar innan genomförandet av planerad ändring.

Förutsatt att systemet driftas av Nacka kommuns driftleverantör Basefarm eller påverkar andra system, sker följande:

 1. Systemförvaltaren bokar tid med aktuell leverantör för genomförande av planerad ändring.
 2. Systemförvaltaren fyller i formulär för åtkomst till systemet och ett ärende skapas i ärendesystemet Marval.
 3. Servicecenter granskar och undersöker så inte parallella ändringar med beroenden genomförs samtidigt (och skickar vid behov information vidare (till leverantören Basefarm eller digitaliseringsenheten).
 4. Servicecenter skickar mailbekräftelse till systemförvaltaren (via Marval).
 5. Driftleverantören Basefarm ger leverantören åtkomst till systemet.

Begäran om tidsbegränsad åtkomst för planerad ändring sker till servicecenter via formuläret nedan:

Planerad ändring

3. Applikationskonfiguration/felsökning (utan admin-behörighet)

Vid konfiguration/felsökning som kan göras utan ”admin-behörighet” (inloggning sker som ”user” på server) kan ständig åtkomst till server/applikation ges till systemleverantör, om systemägaren samtycker. Rekommendationen är att avtal om åtkomst i dessa fall upprättas mellan systemleverantör och systemförvaltare i Nacka kommun.

Inloggning efter godkänd begäran

Efter godkänd begäran får du besked från servicecenter via mejl.

Inloggning med tidsbegränsad åtkomst sker med sedan tidigare definierade konton, via https://portwise.nacka.se. Systemförvaltaren ska ha tillgång till den information som behövs.

INFORMATIONSSÄKERHET OCH FÖRVALTNING

Vill du läsa mer om informationssäkerhet vid upphandlingar, om informationsklassning av system, samt systemsäkerhetsanalyser - läs mer på sidan om informationssäkerhet: www.nacka.se/informationssakerhet. Där finns även information om kontinuitetsplanering - det vill säga hur du planerar för att systemet alltid är tillgängligt för användaren.

FÖRVALTNING OCH GDPR

Enligt dataskyddsförordningen ska det finnas så kallade personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla systemleverantörer av system som innehåller personuppgifter. Läs mer om det här: www.nacka.se/gdpr. Varje enhet ansvarar för att PUB-avtal ingås med samtliga leverantörer/anordnare eller övriga externa aktörer där personuppgifter överlämnas för behandling.

Sidan uppdaterades: