Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackamodellen för systemförvaltning

Nackamodellen för systemförvaltning sätter ramarna för hur vi ska utveckla och förvalta digitaliserade lösningar och IT-system i kommunen med fokus på bästa kundnytta och maximalt värde för skattepengarna.

Syftet med modellen är att skapa samsyn kring styrande principer och vara ett ramverk för systemförvaltning av objekt/systemområden och stödja de verksamhetsbehov som en förvaltning ska tillgodose genom att:

• Definiera gemensamma mallar, arbetssätt, termer och begrepp för att tydliggöra roller och ansvar

• Beskriva hur systemförvaltning ska organiseras och hur samverkan mellan IT och verksamhet ska fungera

• Säkerställa att IT-stödet ger avsedd nytta i verksamheten

Gemensam målbild

Förvaltingsplaner och objekt

IT-systemen och digitala tjänster på Nacka kommun delas in i förvaltningsobjekt då system som stödjer ett funktionsområde eller process oftast tjänar på att förvaltas tillsammans. Förvaltningsobjektet styrs av en förvaltningsplan. Förvaltningsplanen innehåller områdets övergripande digitaliseringsplan och planerade initiativ på kort och lång sikt och fungerar som ett styrdokument för vidareutveckling och vidmakthållande av förvaltningsobjektet/IT-systemet. Förvaltningsledarena ska varje år skriva en förvaltningsplan för förvaltningsobjektet/IT-systemet (jämför projekt och projektplan). Planen fungerar också som en överenskommelse mellan verksamheten och Digitaliseringsenheten av årets uppdrag och omfattning.

Roller och ansvar

För att nå bästa utveckling och kundnytta behöver IT och verksamhet samarbeta och utvecklas tillsammans och gemensamt ta sig an nya behov och krav från verksamhet och omvärld. Förvaltningsteamet består av representanter från verksamhet och IT. Verksamheten ansvarar för att kommunicera sina behov och krav och för att utveckla stöd och arbetsprocesserna i verksamheten medan it allt ansvarar för att hjälpa till med t ex teknik, kravställning, leverantörsstyrning, samordning, förändringshantering och annat relevant för att säkerställa bästa möjliga stöd, nytta och tillgänglighet.

Organisationsstruktur
Bild på förvaltningsteamets roller och hur ett objekt är organiserat

vägen framåt för nackamodellen

Att säkra en proaktiv förvaltning och utveckling av IT-system och digitala stöd är en viktig del av digitaliseringsstrategin. Vi ska ha en samlad IT-nära förvaltning och förvaltningen ska bedrivas enligt nackamodellen för systemförvaltning. Att etablera en ny modell och att samla den IT-nära förvaltningen är dock en tidskrävande aktivitet och kräver såväl tid, engagemang, kompetens som vilja att förändra arbetssätt. Vi har kommit olika långt inom olika förvaltningsobjekt men målet är detsamma, att komma uppför trappan till en proaktiv och behovsstyrd systemförvaltning av förvaltningsobjekt.

Samarbete och samverkan

Det finns ett teams där förvaltningsledarna diskuterar Nackamodellen och hjälper varandra med stort som smått. I teamet hittar du även aktuella mallar och checklistor.

Nyheter

Utbildning för förvaltningsledare

Den 25-26 mars genomför vi en grundutbildning för förvaltningsledare/systemförvaltare.

Systeminventering

Under våren 2020 kommer digitaliseringsenheten att kontakta alla systemägare med målsättningen att samla in information om alla våra system.

Sidan uppdaterades: