Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Systemförvaltning

Nackamodellen för systemförvaltning

Nackamodellen för systemförvaltning sätter ramarna för hur vi ska utveckla och förvalta digitaliserade lösningar och IT-system.

Syftet med modellen är att skapa samsyn kring styrande principer och vara ett ramverk för systemförvaltning av objekt och stödja de verksamhetsbehov som en förvaltning ska tillgodose genom att:

  • Definiera gemensamma mallar, arbetssätt, termer och begrepp för att tydliggöra roller och ansvar
  • Beskriva hur systemförvaltning ska organiseras och hur samverkan mellan IT och verksamhet ska fungera
  • Säkerställa att IT-stödet ger avsedd nytta i verksamheten

Ett Objekt och dess objektplan

Objektplanen innehåller objektets övergripande plan och planerade initiativ på kort och lång sikt och fungerar som ett styrdokument för vidareutveckling och vidmakthållande av Objektet. Objektledarparet ska tillsammans varje år skriva en objektplan för respektive Objekt. I planen finns årets mål, aktiviteter och budget och beslutas av Objektägaren.

Roller och ansvar

I ett Objekt finns bland annat följande viktiga roller:

  • Objektägare Verksamhet. Oftast en direktör.
  • Objektledarpar; en person från Verksamheten och en från IT. Arbetar framförallt strategiskt.
  • Systemspecialister; för varje IT-system/tjänst finns en eller flera specialister från verksamheten och från IT.

Samarbete och samverkan

Det finns ett Teams om Nackamodellen med mer information.

Sidan uppdaterades: