Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Systemförvaltning

Nackamodellen för systemförvaltning

Nackamodellen för objektbaserad systemförvaltning sätter ramarna för hur vi ska utveckla och förvalta digitaliserade lösningar och IT-system i kommunen med fokus på bästa kundnytta och maximalt värde för skattepengarna.

Syftet med modellen är att skapa samsyn kring styrande principer och vara ett ramverk för systemförvaltning av objekt och stödja de verksamhetsbehov som en förvaltning ska tillgodose genom att:

  • Definiera gemensamma mallar, arbetssätt, termer och begrepp för att tydliggöra roller och ansvar
  • Beskriva hur systemförvaltning ska organiseras och hur samverkan mellan IT och verksamhet ska fungera
  • Säkerställa att IT-stödet ger avsedd nytta i verksamheten

Ett Objekt och dess objektplan

Objektplanen innehåller objektets övergripande plan och planerade initiativ på kort och lång sikt och fungerar som ett styrdokument för vidareutveckling och vidmakthållande av Objektet. Objektledarparet ska tillsammans varje år skriva en objektplan för respektive Objekt. I planen finns årets mål, aktiviteter och budget och beslutas av Objektägaren.

Roller och ansvar

I ett Objekt finns bland annat följande viktiga roller:

  • Objektägare Verksamhet. Oftast en direktör.
  • Objektledarpar; en person från Verksamheten och en från IT. Arbetar framförallt strategiskt och i vissa fall även som specialist.
  • Systemspecialister; för varje IT-system/tjänst finns en specialist från verksamheten och en från IT.

Samarbete och samverkan

Det finns ett Teams om Nackamodellen med mer information.

Nyheter

Utbildning för förvaltningsledare

Den 25-26 mars genomför vi en grundutbildning för förvaltningsledare/systemförvaltare.

Systeminventering

Under våren 2020 kommer digitaliseringsenheten att kontakta alla systemägare med målsättningen att samla in information om alla våra system.

Sidan uppdaterades: