Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skriva klarspråk

Klarspråk står för ett klart, tydligt och mottagaranpassat språk.

Att skriva klarspråk är att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Man kan också beskriva det som motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Klarspråk går ut på att skriva så att mottagaren förstår och gör det dessutom roligare, både att läsa och att skriva texterna.

Alla har rätt att förstå

Klarspråk är ett grundläggande krav på Nacka kommuns texter. Det bidrar till rättssäkerhet och inkluderande vilket ligger i linje med visionen "öppenhet och mångfald". Klarspråk handlar ytterst om demokrati, att alla ska ha tillgång till och förstå vad som står i texterna.

Varför skriva klarspråk?

Klarspråk bidrar till att Nackaborna får förtroende för det som kommunen gör. Det finns mycket att vinna på att skriva klarspråk:

 • Budskapet når fram
 • Bättre kommunikation med mottagarna
 • Ökat förtroende
 • Vi slipper tidskrävande följdfrågor och omtag
 • Vi följer språklagen

Språklagen kräver begripligt språk

Kommunikationen regleras av språklagen (2009:600). Som kommun är vi skyldiga att följa språklagen, i lagens klarspråksparagraf (11§) står det att: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat enkelt, och begripligt.”

Webbhjälpmedel

Klarspråkstestet

Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är.

Klarspråksutbildning

”Att skriva bättre” är en webbaserad utbildning i klarspråk.

Kommunikationsstrategin

Nacka kommuns kommunikationsstrategi slår fast att de strategiska inriktningarna:

 • Vi sätter de vi är till för i centrum
 • Vi utgår från en gemensam kommunikationsplattform
 • Vi är engagerade, proaktiva och tydliga i vår kommunikation både internt och externt
 • Vi kommunicerar om Nacka som kommun och som plats
 • Vi möter framtiden med nyfikenhet, kreativitet och innovation

Ta del av kommunikationsstrategin här (PDF-dokument, 961 kB)

Sidan uppdaterades: