Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Avfallsplan 2026

Nu pågår arbetet att ta fram en ny avfallsplan för Nacka kommun. Avfallsplanen innehåller mål för hur avfallet ska minimeras och hanteras samt hur vi ska nå målen.

Nackas avfallsplan ska beskriva hur alla i Nacka kommun i enlighet med den nationella avfallsplanen och de lokala miljömålen ska arbeta med hantering av avfall fram till och med år 2026. Dokumentet är styrande för avfallshantering i kommunen och är ett krav enligt lag. Avfallsplanen tillsammans med avfallsföreskrifterna utgör den kommunala renhållningsordningen.

Den nuvarande avfallsplanen i Nacka, Avfallsplan 2020, antogs i november 2013 och avsåg perioden 2014 till och med 2020. Nu är det dags att ta fram en ny avfallsplan som ska gälla från och med 2021 fram till 2026.

Så här tas planen fram

Våren 2019 startade projektet med att ta fram en ny avfallsplan. Merparten av arbetet har genomförts av Nacka vatten och avfall, på uppdrag av Natur och trafiknämnden som är ansvarig nämnd på kommunen.

I arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen har ett antal workshops och fokusgrupper genomförts där företag, politiker, kommunala verksamheter och organisationer deltagit. Vid dessa möten har behov av mål och åtgärder för att bland annat minska avfallsmängderna, öka materialåtervinningen och minska nedskräpningen diskuterats. Utifrån resultaten från dessa möten samt de krav som finns enligt lagstiftningen har ett förslag till ny avfallsplan utformats. Förslaget kommer att skickas på remiss hösten 2020.

Förslag på nya övergripande mål

 • Avfall och matsvinn förebyggs
 • God service, tillgänglig insamling och engagerade nackabor
 • Hållbar och säker avfallshantering
 • Minskad nedskräpning

Vill du vara med och påverka den nya avfallsplanen?

Under hösten 2020 kommer planen att skickas på remiss till olika nämnder på kommunen, företag och organisationer samt till länsstyrelsen och angränsande kommuner. Då kommer avfallsplanen även att ställas ut, vilket innebär att du som nackabo kan lämna synpunkter på förslaget.

Projektledare är Catarina Östlund, Nacka vatten och avfall

Läs mer

Planen kommer tas fram i enlighet med EU:s ramdirektiv för avfall, nationella och regionala miljömål, den nationella avfallsplanen och Naturvårdsverkets nya föreskrifter och vägledning. Enligt de nya reglerna ska avfallsförebyggande mål och åtgärder prioriteras. Vidare ska planerna innehålla mål och åtgärder för avfall från kommunala verksamheter och minskad nedskräpning. Föreskrifterna har också kompletterats med krav om att bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering

Nationella avfallsplanen (Naturvårdsverkets hemsida)

Nacka kommuns nuvarande avfallsplan (PDF-dokument, 1021 kB)

Nya föreskrifter från Naturvårdsverket

Tidsplan

Aktiviteter

Projektstart

Workshops och justering av mål mm

Samråd med verksamheter och organisationer

Förankring av mål, åtgärder och indikatorer

Miljöbedömning

Remiss, utställning, revidering och beredning

Beslut i Kommunfullmäktige

Tid

Mars 2019

Maj - oktober 2019

Maj - oktober 2019

November - december 2019

September - december 2019

Hösten 2020

Jan/feb 2021

Workshops

Förutom möten med aktörer som berörs av olika målområden inom avfallsplanen hålls ett antal workshops med olika teman. Välkommen att kontakta projektledare Catarina Östlund för möjligheter till deltagande.

 • Hushållsavfall -15 maj
 • Nedskräpning - 23 maj
 • Återbruk - 29 maj
 • Återkoppling återbruk - 21 augusti
 • Avfallshantering och avfallsförebyggande inom äldreomsorg - 6 september
 • Målområden med styrelsen för Nacka vatten och avfall - 12 september
 • Matsvinn i skola och förskola - 23 september
 • Återkoppling nedskräpning - 3 oktober
 • Materialåtervinning, kommunala verksamheter -10 oktober
 • Avfallsfrågor i stadsbyggnadsprocessen och bygg och rivningsavfall- 11 oktober

Sidan uppdaterades: