Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 17 sept – e-tjänster är otillgängliga under tisdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Avfallsplan 2020

Nacka kommuns avfallsplan innehåller mål för hur avfallet ska minimeras och hanteras och hur vi ska nå målen.

Planen följer EU:s ramdirektiv för avfall, nationella och regionala miljömål samt den nationella avfallsplanen. Huvudfokus är hushållsavfallet, det vill säga avfall som uppstår i hushållen men även jämförligt hushållsavfall från verksamheter, och vilka åtgärder som behövs för att hantera det på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Målen i avfallsplanen

Mål 1: Förebygga uppkomst av avfall och nedskräpning

Mål 2: Öka återanvändningen

Mål 3. Öka andelen avfall till biologisk behandling och materialåtervinning

Mål 4. Avfallshanteringen är en naturlig del av den fysiska planeringen

Mål 5. Öka insamlingen av farligt avfall

Mål 6. Förbättra arbetsmiljön

Så här togs planen fram

Under hösten 2012 svarade 1300 Nackabor på vår enkät om framtidens avfallshantering. I november 2012 hölls ett seminarium och en workshop där politiker, chefer och tjänstemän tillsammans valde ut mål och delmål. I januari till och med mars 2013 genomfördes även ett antal fokusgrupper där olika företag, verksamheter och organisationer tyckte till om avfallsfrågorna. Därefter kopplades aktiviteter ihop med respektive delmål i en handlingsplan. Även behovet av resurser bedömdes. Bilagorna till planen, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning, har till större delen tagits fram av en konsult. Innan sommaren 2013 var avfallsplanen färdig för att skickas på remiss och för utställning på alla bibliotek i kommunen. De synpunkter som lämnades in har vägts in i det slutliga arbetet och har i vissa fall lett till en revidering av planen. Avfallsplan 2020 antogs av kommunfullmäktige den 11 november 2013.

Nu pågår arbetet för att nå målen!

Läs mer

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.