Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompostering - den naturliga återvinningen

De flesta villahushåll i Nacka komposterar sitt trädgårdsavfall. Sidorna om kompostering innehåller både information om regler kring kompostering i Nacka och praktiska tips.

Kompostprocessen

Med kompostering menas nedbrytning av organiskt avfall med hjälp av syrekrävande organismer. Nedbrytningen blir effektivare om avfallet samlas i en isolerad behållare. Om komposten fungerar bra kan temperaturen komma upp till 70°C i behållaren. Komposten avger då samtidigt ganska mycket vatten (lakvatten).

En kompost är aldrig luktfri, men om förhållandena är de rätta uppstår ingen störande lukt, utan det doftar angenämt jordigt. Den vanligaste orsaken till att det luktar illa är att mikroorganismerna inte får tillräckligt med syre. Då börjar avfallet istället att ruttna.

När mikroorganismerna brutit ned allt avfall sjunker temperaturen till utetemperaturen och efter en tids eftermognad har det ursprungliga avfallet omvandlats till jordförbättringsmedel.

Vilken typ av behållare ska det vara?

Det finns en mängd olika typer av behållare. Vilken behållare som passar bäst beror framförallt på vilken typ av avfall som ska komposteras. Det beror även på mängden avfall, var den ska stå och intresset hos dem som ska sköta den. Se vidare på sidorna med information om kompostering av trädgårdsavfall, matavfall respektive latrin.

Vilken utrustning behövs?

Förutom kompostbehållaren behövs strömaterial. Det gör bland annat nedbrytningen effektivare, förhindrar dålig lukt och håller flugor borta. Om enbart matavfall komposteras bör mängden strömaterial vara 25-50 procent av matavfallets volym.

Kutterspån, sågspån, torvmull eller flisat trädgårdsavfall är några exempel på bra strömaterial. Vad som fungerar bäst beror på hur kompostbehållaren ser ut. Det behövs ett kärl för att hålla strömaterialet torrt, uppsamlingshink i köket, och redskap för att sköta komposten, t.ex. grep eller luftningsstav.

Fler kompostråd

Handböcker om trädgård och om miljövänlig livsstil kan ge bra vägledning om kompostering. Titta in på ditt bibliotek - på plats eller via nätet!

Sidan uppdaterades: