Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny kretsloppscentral i Kil

Nacka vatten avfall samarbetar med Värmdö kommun för att etablera en returpark i Kil, på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommun. Returparken är planerad att stå färdig under 2021 och ska ge möjlighet till återbruk.

Bakgrund

2012 togs det gemensamma beslutet om att skapa en ny anläggning. Till returparken kommer du att kunna lämna sådant avfall som du kan lämna vid en återvinningscentral. Det kommer även finnas möjlighet att lämna och/eller köpa saker och finnas ett antal aktörer som tar hand om och försäljer återbruksföremål. Målsättning är att det ska finnas verksamheter som hanterar i stort sätt alla typer av föremål som blir inlämnat. Till kretsloppscentralen kommer du också att kunna lämna bygg- och rivningsavfall och annat verksamhetsavfall. Det planeras även för caféverksamhet.

Kretsloppscentralen är planerad att ligga på en yta på cirka 35 000 kvadratmeter.

Behovet av en ny kretsloppscentral är mycket stort. Båda kommunerna kommer att avveckla en återvinningscentral i respektive kommun under 2016. Samtidigt står kommunerna inför en planerad utökning av bostäder.

Mer information om pågående detaljplanering för projektet finns på Värmdö kommuns hemsida.

Mer information om etableringen av verksamhetsområdet Kil finns att läsa här.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för returparken Kil samt samråd

Värmdö kommun har tillsammans med Nacka vatten och avfall tillstånd enligt Miljöbalken för en ny returpark belägen på fastigheten Västra Ekedal 1:10 i Värmdö.

Den 11 oktober till 9 december 2016 bjöd Värmdö kommun och Nacka vatten och avfall in myndigheter, berörda närboende, föreningar och allmänhet till skriftligt samråd enligt miljöbalken, avseende den planerade tillståndsansökan.

Ladda ner samrådsunderlaget här. (PDF-dokument, 589 kB)

Ladda ner översiktskarta över Kretsloppscentralen här. (PDF-dokument, 1,9 MB)

Detta händer just nu

Planen har varit utställd för granskning och de inkomna yttrandena kommer att bemötas i ett granskningsutlåtande. Innan detaljplanen antas ska Värmdö kommun utreda hur dagvattnet ska hanteras på ett optimalt sätt. Kompletterande provtagningar i berggrunden kommer att genomföras för att utreda om där finns sulfidmineraler. Genomförande av analys och eventuell åtgärdsplan planeras under hösten 2018.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.