Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minska nedskräpningen

Här finns information om kommunens arbete för en minskad nedskräpning och tips på vad du som Nackabo kan göra för att bidra.

Varför minska nedskräpningen?

Skräp skadar, kostar pengar och skapar otrygghet, helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning.

Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – helt enkelt ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas. Så skräp är resurser som förslösas genom att de hamnar på fel ställe.

Mål om minskad nedskräpning

Minskad nedskräpning är ett av kommunens fyra övergripande mål i Nackas avfallsplan 2021-2026. Allmänna platser, naturområden och stränder i Nacka ska vara fria från skräp,så att djur och natur inte tar skada och föroreningar inte sprids. Det innebär att vi både strategiskt och operativt genom en rad åtgärder ska arbeta för att minska nedskräpningen.

Kommunens ansvar

 • Samverkan inom kommunen
  Inom kommunen finns ett nätverk som träffas 2-4 ggr/år för att diskutera kring mål och åtgärder kopplade till nedskräpning. Nätverket samordnas av Nacka vatten och avfall.
 • Håll Sverige Rent-kommun
  Nacka kommun är medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent - Kommun i syfte att utbyta erfarenheter med andra kommuner i Sverige. Läs mer om nätverket på Håll Sverige Rents hemsida.

Nacka vatten och avfalls ansvar

Nacka vatten och avfall har i uppdrag att samordna arbetet kring målen i Nacka kommuns avfallsplan.

Vad kan du göra?

 • Ta eget ansvar
  Alla har ett ansvar att inte skräpa ner i naturen. Även trädgårdsavfall räknas som skräp i det här fallet, och får alltså inte slängas i naturen. Läs mer om tippning och upplag i naturmark.
 • Delta i Skräpplockardagarna
  Alla kan vara med i Sveriges största skräpplockarkampanj och manifestation mot nedskräpningen som äger rum varje vår! Skräpplockardagarna anordnas av Håll Sverige Rent i samarbete med Nacka och kommuner runt om i hela Sverige. Läs mer om Skräpplockardagarna i Nacka här.
 • Delta i Håll Sverige Rentdagen 18 septmber
  Bli en del av en rörelse som tröttnat på skräpet och tar saken i egna händer – bokstavligen. Anmäl dig till Håll Sverige Rent-dagen 18 september 2021 redan idag. Läs mer och anmäl dig här.
 • Delta i Naturstädningen
  Varje vår och höst städas naturen i Nacka. Naturstädningen är ett sätt för skolklasser och ungdomsföreningar i Nacka kommun att tjäna extra pengar till sin kassa samt öka medveten om att skräp inte hör hemma i skog och mark. Läs mer om Naturstädningen här.
 • Engagera din förening i Städa Sverige
  Genom städuppdrag för Städa Sverige kan ni som förening göra en skillnad för miljön, samtidigt som ni får en ekonomisk ersättning. Genom Städa Sverige kan ni få uppdrag att städa längs vägar i Nacka. Läs mer och anmäl ert intresse via Städa Sverige.
 • Rapportera nedskräpning, skrotbåtar och skrotbilar
  Lämna synpunkter eller gör en felanmälan här.
  Läs mer om skrotbilar här.

Sidan uppdaterades: