Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minska nedskräpningen

Här finns information om kommunens arbete för en minskad nedskräpning och tips på vad du som Nackabo kan göra för att bidra.

Varför minska nedskräpningen?

Skräp skadar, kostar pengar och skapar otrygghet, helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning.

Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – helt enkelt ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas. Så skräp är resurser som förslösas genom att de hamnar på fel ställe.

Mål om minskad nedskräpning

Minskad nedskräpning är ett av kommunens fyra övergripande mål i Nackas avfallsplan 2021-2026. Allmänna platser, naturområden och stränder i Nacka ska vara fria från skräp,så att djur och natur inte tar skada och föroreningar inte sprids. Det innebär att vi både strategiskt och operativt genom en rad åtgärder ska arbeta för att minska nedskräpningen.

Kommunens ansvar

  • Samverkan inom kommunen
    Inom kommunen finns ett nätverk som träffas 2-4 ggr/år för att diskutera kring mål och åtgärder kopplade till nedskräpning. Nätverket samordnas av Nacka vatten och avfall.
  • Håll Sverige Rent-kommun
    Nacka kommun är medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent - Kommun i syfte att utbyta erfarenheter med andra kommuner i Sverige. Läs mer om nätverket på Håll Sverige Rents hemsida.

Nacka vatten och avfalls ansvar

Nacka vatten och avfall har i uppdrag att samordna arbetet kring målen i Nacka kommuns avfallsplan.

Vad kan du göra?

Sidan uppdaterades: