Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Vi behöver gå från dagens linjära ekonomi till en cirkulär ekonomi där materialet aldrig blir till avfall utan används om och om igen.
I den cirkulära ekonomin finns inget avfall, bara resurser i ett slutet kretslopp – en sluten cirkel!

Slut cirkeln! är ett initiativ som syftar till att främja cirkulär ekonomi i Nacka.
Med Slut cirkeln! arbetar vi tillsammans för ett om-och-om-igen-samhälle.

I den cirkulära hubben vill Nacka vatten och avfall tillsammans med Nacka Forum skapa en samlingsplats kring cirkulär ekonomi.
Hit bjuds företag och andra aktörer att testa hållbara och cirkulära lösningar, produkter och tjänster.
Syftet är att låta människor mötas och inspireras kring en hållbar livsstil och en hållbar konsumtion.
Det handlar om att konsumera smartare och dela, byta, laga, låna och lära tillsammans.
Det är cirkulär ekonomi i praktiken.

Våra samarbetspartners