Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Maj

Nytt varumärke och grafisk identitet för Nacka vatten och avfall

Den 10 maj presenterades och invigdes den nya varumärkesplattformen och grafiska identiteten med medarbetare, ledning, styrelse, kommunledning och viktiga samarbetspartners till Nacka vatten och avfall.

I varumärkesplattformen beskrivs företagets identitet, värdegrund, drivkraft, vision, löfte och belöningsdevis.

  • Drivkraften är en beskrivning av det grundläggande uppdraget och vad som ska åstadkommas. ”Genom att leverera säkra vatten- och avfallstjänster skapas förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Gemenskap, kunskap och yrkesstolthet bidrar till att forma en god livsmiljö för alla människor som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun”.
  • Visionen är ledstjärnan, varumärkets önskade tillstånd och den målbild som styr och driver företaget framåt: ”Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för hållbar och kraftfull samhällsutveckling”.
  • Varumärkets löfte – ”Hållbar samhällsutveckling” - ska etablera en positiv plats i människors medvetande och är en sammanfattning av allt som lovas att åstadkomma.

Ladda ner vår folder Varumärkesplattform (PDF-dokument, 522 kB)

Successiv utrullning

Nu startar den successiva utrullningen av det nya varumärket som kommer pågå under hela 2017. I den första fasen omprofileras arbetskläder, skyltar, webben, dokumentmallar och fakturor. Nya e-postadresser och ny webbadress www.nackavattenavfall.se lanseras samt att sopbilarna i Nacka kommun kommer att rulla med det nya varumärket och identiteten som avsändare.

Syfte och mål

Syftet med varumärkesarbetet är att med alla medarbetare skapa samsyn och engagemang samt ge stöd i hur vi ska leva och vara ambassadörer för vårt varumärke för att uppnå en stark värdegrund och positiv företagskultur. Målet är att skapa ett starkt varumärke som ger förutsättningar för att skapa god kännedom om vår verksamhet och ett positivt rykte och anseende, både externt och internt. Att vi vet vilka vi är, har uttalade värderingar och vet vad som driver oss framåt är viktigt för oss medarbetare och en förutsättning för att vi ska lyckas med att etablera ett starkt varumärke. Varumärkesplattformen berör därför alla inom Nacka vatten och avfall, oavsett funktion och roll.

För mer information

Välkommen att kontakta Trine Werner, Kommunikationsansvarig Nacka vatten och avfall trine.werner@nvoa.se och 070-431 83 61

Sidan uppdaterades: