Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tack för att du sorterar ditt avfall!

Under 2016 har Nacka kommuns invånare minskat sitt restavfall med 626 ton sedan 2013! Det innebär en minskning på mer än 3 procent. Samtidigt har sortering och insamling av matavfall nästan fördubblats sedan 2013. Genom att sortera ut matavfallet, som blir biogas och biogödsel, bidrar du till en bättre miljö.

Matavfallsinsamling i Nacka 2013 och 2016

Ökade mängder sorterat avfall

I den senaste statistiken från Avfall Sverige ser vi en tydlig trend av ökade mängder sorterat och insamlat avfall från Nacka kommuns invånare tillsammans med en minskning av restavfallet. Att restavfallet minskar innebär att vi slänger mindre mängder avfall i den vanliga soppåsen och lämnar mer till återvinning. Det är en positiv utveckling för miljön och våra naturresurser! Visste du exempelvis att om hela Sveriges befolkning skulle lämna alla sina kapsyler till återvinning under ett år så skulle metallen räcka till att producera 2200 nya bilar? Vid återvinning av aluminium från exempelvis konservburkar sparar man 95 % av energin som krävs för att producera ny aluminium, och metallen går dessutom att smälta ned och forma om till nya produkter nästan hur många gånger som helst.

Minimera avfallet

Det bästa för miljön är egentligen om inget avfall alls uppstår. Att minska mängden avfall kan vara klurigt, men ett bra steg på vägen är att återbruka mer. På våra återvinningscentraler kan du lämna dina gamla saker till återbruk, och till hösten utökar vi möjligheterna till återbruk genom öppnandet av den nya kretsloppscentralen i Älta.

Så tack för att du sorterar ditt avfall. Ökad återvinning ger ökade vinster för miljön och klimatet. Nästa steg är att minska mängden avfall som uppstår från första början. Är du redo att anta utmaningen? Läs mer om hur du kan göra för att minska ditt avfall här.

Sidan uppdaterades: