Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nacka får tillbaka två återvinningsstationer

Nacka har fått tillbaka två återvinningsstationer som varit borta en tid. Den ena stationen är placerad på Älgö och den andra vid Nacka Forum.

Återvinningsstation på Älgö och vid Nacka Forum

Återvinningsstationen på Älgö har varit stängd sedan augusti då arbeten på intilliggande tomt genomförts. Stationen på Hörnvägen vid Nacka Forum togs bort i april då ytan skulle använda som etableringsyta, men är nu tillbaka på en något justerad placering.

Återetableringen av återvinningsstationerna är resultatet av ett gott samarbete mellan Nacka kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Fakta om återvinningsstationer

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som, på uppdrag av producenter i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Bland annat via 5800 återvinningsstationer runt om i hela landet.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Sidan uppdaterades: