Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vattnet i Insjön, Kil och södra Kummelnäs är tjänligt och drickbart

Vi genomför fortsatta provtagningar och kvalitetssäkrande åtgärder för dricksvattnet just nu i Insjön, Kil och Kummelnäs. Dricksvattnet är tjänligt och går att dricka.

Vad händer nu?

Nacka vatten och avfall utför fortsatt utökade kvalitetssäkrande åtgärder då vi funnit låga halter av Koliforma bakterier som inte utgör någon hälsorisk.

Vi genomför täta provtagningar och har öppnat brandposterna och spolar kraftigt igenom ledningarna för att få bort bakterierna.

Kan jag dricka vattnet?

Det är ingen fara för hälsan att dricka vattnet.

Våra senaste provsvar visar ingen hälsorisk med dricksvattnet. Det är bekräftat att det inte är E.Coli (Escherichia coli) bakterie.

Vilket område berörs?

Aktuellt område i Nacka som i nuläget berörs är Insjön, Kil och södra Kummelnäs.

Sidan uppdaterades: