Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lukt och ytobservationer vid Bastusjön

På grund av en ansamling av fett från hushåll har det blivit en förträngning i en avloppsledning och otrevlig lukt kan upplevas vid området kring Bastusjön. Stoppet är nu åtgärdat och uppföljande åtgärder kommer att ske.

Vad har hänt?

Vi har haft en förträngning i en avloppsledning som uppkommit på grund av att fett från hushållen i området har ansamlats och satt sig som ett fettpropp i denna avloppsledning. När vattnet inte kunnat ta sig vidare har det bräddat/svämmat över till dagvattenledningen som transporterat vattnet vidare till Bastusjön. Detta gör att det i området kan lukta illa och observationer har kunnat ses på ytvattnet. Området uppströms (ovanför stoppet) är väldigt stort och det går därmed inte att härleda utsläppet av fett till en specifik källa utöver att man vet att det är från hushåll i området.

Tack vare en avskiljande rensningsfunktion, som syftar till att fånga upp skräp från dagvattenledningen, har inte skräp från avloppsledningen kunnat nå Bastusjön.

Genomförda åtgärder

  • En spolbil har varit på plats för att åtgärda stoppet och därefter har utsläppet upphört.
  • Avskiljaren har även rensats under onsdagen den 16/10 i syfte att minimera risken att skräp når sjön.
  • Uppföljande åtgärder kommer även att ske.

Hur kan vi undvika detta med risk för utsläpp i våra sjöar och vattendrag?

Denna typ av förträngning och stopp i avloppsledningarna uppkommer oftast av att fett, från till exempel matlagning, har sköljts ner i diskhon och går därefter rätt ut i ledningarna. Fett klarar inte att lösa upp sig och orsakar dessa stopp, därav vikten att inte att skölja ner fettet i avloppet (vare sig i köket eller i badrummet). Såhär hanterar du istället fettet från matlagningen:

  • Torka av fett och olja ur din stekpanna och kastrull med hushållspapper och släng det tillsammans med ditt matavfall.
  • Gör detta innan du diskar stekpannan och kastrullen.
  • Mindre mängd fett kan du hälla i en återförslutbar förpackning och kasta i restavfallet.
  • Större mängder fett kan du hälla i en återförslutningsbar förpackning och lämna till en återvinning/kretsloppsscentral eller till den mobila insamlingen.
  • Läs mer om hantering av fett i hushållen här.

Frågor?

Välkommen att höra av dig till miljo@nvoa.se eller via vår kundservice om du har några frågor eller funderingar kring ovannämda information.

Sidan uppdaterades: